ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2011 de catre Guvern
   1..99 | 100..125   

  100.   O.U.G. nr.101/25-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  101.   O.U.G. nr.102/25-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
V
  102.   O.U.G. nr.103/25-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
V
  103.   O.U.G. nr.104/25-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
A
  104.   O.U.G. nr.105/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
V
  105.   O.U.G. nr.106/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
V
  106.   O.U.G. nr.107/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  107.   O.U.G. nr.108/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Luxemburg la 30 iunie 2011, și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Bruxelles la 29 iunie 2011
V
  108.   O.U.G. nr.109/30-11-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
V
  109.   O.U.G. nr.110/06-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
V
  110.   O.U.G. nr.111/14-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind comunicațiile electronice
-
  111.   O.U.G. nr.112/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 decembrie 2011
V
  112.   O.U.G. nr.113/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
A
  113.   O.U.G. nr.114/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
V
  114.   O.U.G. nr.115/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
V
  115.   O.U.G. nr.116/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
V
  116.   O.U.G. nr.117/21-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului
V
  117.   O.U.G. nr.118/22-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
V
  118.   O.U.G. nr.119/22-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale
V
  119.   O.U.G. nr.120/22-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene
V
  120.   O.U.G. nr.121/22-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  121.   O.U.G. nr.122/27-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
V
  122.   O.U.G. nr.123/27-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional
V
  123.   O.U.G. nr.124/27-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
V
  124.   O.U.G. nr.125/27-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  125.   O.U.G. nr.126/27-12-2011 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind echipamentele sub presiune transportabile
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 15:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.