ORDINE
emise în anul 2011 de catre Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

  1.   O. nr.2.012/11-01-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Județean Botoșani
-
  2.   O. nr.2.023/18-01-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Biserica "Nașterea Maicii Domnului", situat în satul Telița, comuna Frecăței, județul Tulcea
-
  3.   O. nr.2.054/07-02-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a monumentelor memoriale/funerare din cadrul sitului clasat monument istoric Cimitirul central, cod CJ-IV-s-B-07839, din str. Avram lancu nr. 26-28, Cluj-Napoca, județul Cluj
-
  4.   O. nr.2.057/31-01-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Iosif Diaconescu, azi Augustin Iosifescu", situat în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița
-
  5.   O. nr.2.058/31-01-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", situat în municipiul București, Str. Colței nr. 40, sectorul 3
-
  6.   O. nr.2.066/08-02-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
-
  7.   O. nr.2.116/04-03-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Clădire primărie, din Str. Principală nr. 206, satul/comuna Aita Mare, județul Covasna
-
  8.   O. nr.2.132/09-03-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
A
  9.   O. nr.2.178/17-03-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind modificarea și completarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.562/2010
-
  10.   O. nr.1.150/2205/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucrărilor de construcție și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
A
  11.   O. nr.1151/2206/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
A
  12.   O. nr.1152/2207/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
-
  13.   O. nr.1153/2208/11-03,29-03-2011 (M.D.R.T., M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului culturii și patrimoniului național privind aprobarea Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea și dotarea de sedii pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban, în localitățile unde nu există asemenea instituții, din cadrul Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public din mediul rural și mic urban
A
  14.   O. nr.2.231/07-04-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor
-
  15.   O. nr.2.347/26-05-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Bicaz nr. 1, Caracal, județul Olt
-
  16.   O. nr.2.352/31-05-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Baldovin Pârcălabul nr. 18, sectorul 1, București
-
  17.   O. nr.2.353/31-05-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Baldovin Pârcălabul nr. 16, sectorul 1, București
-
  18.   O. nr.2.362/01-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din Str. Cameliei nr. 24, sectorul 1, București
-
  19.   O. nr.2.370/07-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din str. Baldovin Pârcălabul nr. 20, sectorul 1, București
-
  20.   O. nr.2.391/16-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "A", a imobilului Crematoriul "Cenușa" din calea Șerban Vodă nr. 183, sectorul 4, București
-
  21.   O. nr.2.392/16-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului Corpul C4-chilii, din cadrul Ansamblului Mânăstirea Radu Vodă, din str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, București
-
  22.   O. nr.2.393/16-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Fosta uzină de apă din Str. Apeductului, f.n., municipiul Suceava, județul Suceava
-
  23.   O. nr.2.408/23-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
V
  24.   O. nr.2.409/23-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Biserica ortodoxă «Sf. Arhangheli Mihail și Gavril»" din satul/comuna Chilia Veche, județul Tulcea
-
  25.   O. nr.2.434/30-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoțeanu"
-
  26.   O. nr.2.435/30-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului "Vasile Pârvan"
-
  27.   O. nr.2.454/30-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a unor imobile din Piața Libertății și Str. Republicii, municipiul Salonta, județul Bihor
-
  28.   O. nr.2.455/30-06-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Terminal pasageri Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu", șos. București-Ploiești nr. 40, sectorul 1, București
-
  29.   O. nr.2.456/01-07-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Cinema Doina (Terra)" din Str. Doamnei nr. 9, sectorul 3, București
-
  30.   O. nr.2613/1038/29-09,29-12-2011 (M.C.P.N., M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național și al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes național
-
  31.   O. nr.2.647/17-10-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul București
-
  32.   O. nr.2.662/28-10-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galați
-
  33.   O. nr.2.663/28-10-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Colecției publice obiecte și fond documentar din cadrul Centrului de Documentare și Informare Gaze Naturale Mediaș
-
  34.   O. nr.2.709/17-11-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Muzeul Aviației, din str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, București
-
  35.   O. nr.2.710/17-11-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Capela Hașaș, din Cimitirul Municipal, din Oradea, județul Bihor
-
  36.   O. nr.2.729/05-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Maria Teodorescu", din Calea Câmpulung nr. 6, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița
-
  37.   O. nr.2.734/06-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind abrogarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.220/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de atestare și înscriere în Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice
-
  38.   O. nr.2.770/16-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică "A", a imobilului Peștera Coliboaia, situat în satul Măgura, comuna Pietroasa, județul Bihor
-
  39.   O. nr.2.771/16-11-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Casa Boambă-Rahtivanu", din Str. Batiștei nr. 27-27A, sectorul 2, Bucuresti
-
  40.   O. nr.2.772/16-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Cazarma jandarmilor călare", situat în Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, municipiul București
-
  41.   O. nr.2.773/16-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Corp C2 chilii, fără extinderea de pe latura de vest, partea de nord, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Radu Vodă, situat în str. Radu Vodă nr. 24 A, sectorul 4, municipiul București
-
  42.   O. nr.2.787/20-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Biserica "Sf. Ilie Tesviteanul", situat în str. Decebal nr. 15, orașul Borșa, județul Maramureș
-
  43.   O. nr.2.788/20-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică ,A", a imobilului Palatul Bibliotecii Sfântului Sinod, din cadrul Ansamblului Mănăstirii Antim, situat în str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 29, sectorul 5, municipiul București
-
  44.   O. nr.2.798/29-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi", situat în satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, județul Neamț
-
  45.   O. nr.2.799/29-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Kompasz", situat în str. Cuza Vodă nr. 15, orașul Seini, județul Maramureș
-
  46.   O. nr.2.801/29-12-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casa ing. Panait Pascalis și Viada Vasiliadis", situat în str. Dimitrie Onciu nr. 31, sectorul 2, municipiul București
-


Marți, 09 martie 2021, 04:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.