ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2012 de catre Guvern

  1.   O.U.G. nr.1/30-01-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
A
  2.   O.U.G. nr.2/28-02-2012 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  3.   O.U.G. nr.3/13-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
V
  4.   O.U.G. nr.4/13-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  5.   O.U.G. nr.5/13-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
V
  6.   O.U.G. nr.6/27-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
V
  7.   O.U.G. nr.7/27-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
V
  8.   O.U.G. nr.8/03-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri financiare
V
  9.   O.U.G. nr.9/03-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime
V
  10.   O.U.G. nr.10/03-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
V
  11.   O.U.G. nr.11/11-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz si 2500-2690 MHz
V
  12.   O.U.G. nr.12/11-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
V
  13.   O.U.G. nr.13/24-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
V
  14.   O.U.G. nr.14/24-04-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul național de dezvoltare a infrastructurii
V
  15.   O.U.G. nr.15/08-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice
V
  16.   O.U.G. nr.16/08-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
V
  17.   O.U.G. nr.17/16-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
V
  18.   O.U.G. nr.18/16-05-2012 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
V
  19.   O.U.G. nr.19/16-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
A
  20.   O.U.G. nr.20/30-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
V
  21.   O.U.G. nr.21/30-05-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  22.   O.U.G. nr.22/06-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare
V
  23.   O.U.G. nr.23/06-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  24.   O.U.G. nr.24/06-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  25.   O.U.G. nr.25/06-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." SA. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
V
  26.   O.U.G. nr.26/06-06-2012 
ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
V
  27.   O.U.G. nr.27/13-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul cultural
V
  28.   O.U.G. nr.28/13-06-2012 
ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale
A
  29.   O.U.G. nr.29/20-06-2012 
ORDONANTA DE URGENTA privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor administrate privat
V
  30.   O.U.G. nr.30/20-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - SA. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, si transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad si acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
V
  31.   O.U.G. nr.31/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
V
  32.   O.U.G. nr.32/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
A
  33.   O.U.G. nr.33/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune
V
  34.   O.U.G. nr.34/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
V
  35.   O.U.G. nr.35/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
V
  36.   O.U.G. nr.36/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
V
  37.   O.U.G. nr.37/27-06-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
V
  38.   O.U.G. nr.38/04-07-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  39.   O.U.G. nr.39/04-07-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
V
  40.   O.U.G. nr.40/04-07-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
V
  41.   O.U.G. nr.41/05-07-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
V
  42.   O.U.G. nr.42/05-07-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Protocolului privind amendarea și prelungirea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere in masa si promovarea relatiilor militare si de aparare, semnat la București la 5 iulie 2012
V
  43.   O.U.G. nr.43/05-07-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
V
  44.   O.U.G. nr.44/23-08-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
V
  45.   O.U.G. nr.45/01-09-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
V
  46.   O.U.G. nr.46/01-09-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
A
  47.   O.U.G. nr.47/01-09-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
V
  48.   O.U.G. nr.48/05-09-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iași
V
  49.   O.U.G. nr.49/05-09-2012 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli
A
  50.   O.U.G. nr.50/12-09-2012 
Ordonanta de urgenta privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
V
  51.   O.U.G. nr.51/19-09-2012 
Ordonanta de urgenta privind ratificarea Acordului de imprumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu optiune de amanare a tragerii) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 septembrie 2012
V
  52.   O.U.G. nr.52/19-09-2012 
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
A
  53.   O.U.G. nr.53/26-09-2012 
Ordonanta de urgenta pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
V
  54.   O.U.G. nr.54/26-09-2012 
Ordonanta de urgenta privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor asupra Societatii Comerciale AVERSA — S.A. Bucuresti, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organul fiscal competent
V
  55.   O.U.G. nr.55/03-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
V
  56.   O.U.G. nr.56/10-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
V
  57.   O.U.G. nr.57/10-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
V
  58.   O.U.G. nr.58/10-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului și pădurilor
V
  59.   O.U.G. nr.59/10-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale
V
  60.   O.U.G. nr.60/17-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul electroenergetic național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici
V
  61.   O.U.G. nr.61/27-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
V
  62.   O.U.G. nr.62/27-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
V
  63.   O.U.G. nr.63/30-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
V
  64.   O.U.G. nr.64/30-10-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii In domeniul executării unor creanțe datorate statului
-
  65.   O.U.G. nr.65/06-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012
V
  66.   O.U.G. nr.66/06-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  67.   O.U.G. nr.67/06-11-2012 
ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  68.   O.U.G. nr.68/14-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  69.   O.U.G. nr.69/20-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție
V
  70.   O.U.G. nr.70/20-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  71.   O.U.G. nr.71/20-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată
V
  72.   O.U.G. nr.72/27-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone motorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C-F.R. - Călători" - S.A.
V
  73.   O.U.G. nr.73/27-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
V
  74.   O.U.G. nr.74/27-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
V
  75.   O.U.G. nr.75/27-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
V
  76.   O.U.G. nr.76/27-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
V
  77.   O.U.G. nr.77/27-11-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  78.   O.U.G. nr.79/04-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Județean de Urgentă Târgu Mureș
V
  79.   O.U.G. nr.80/04-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
V
  80.   O.U.G. nr.81/04-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  81.   O.U.G. nr.82/04-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România
-
  82.   O.U.G. nr.83/04-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
V
  83.   O.U.G. nr.84/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  84.   O.U.G. nr.85/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (13) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
V
  85.   O.U.G. nr.86/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
V
  86.   O.U.G. nr.87/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  87.   O.U.G. nr.88/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
V
  88.   O.U.G. nr.89/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
V
  89.   O.U.G. nr.90/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
V
  90.   O.U.G. nr.91/12-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătătii
V
  91.   O.U.G. nr.92/18-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
V
  92.   O.U.G. nr.93/18-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
V
  93.   O.U.G. nr.94/18-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă"
V
  94.   O.U.G. nr.95/18-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale ele distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
V
  95.   O.U.G. nr.96/22-12-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
V


Joi, 09 decembrie 2021, 16:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.