ORDINE
emise în anul 2012 de catre Ministerul Finanțelor Publice
   1..99 | 100..171   

  1.   O. nr.880/5/148/01-11,03-01,02-12-2011 (M.Tr.I., M.F.P., M.Af.E.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013
-
  2.   O. nr.17/06-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
  3.   O. nr.18/06-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.985/2011
-
  4.   O. nr.24/09-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011
-
  5.   O. nr.22/28/06-01,10-01-2012 (M.D.R.T., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală
-
  6.   O. nr.33/11-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"
-
  7.   O. nr.52/16-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
A
  8.   O. nr.183/57/19-12,18-01-2012 (M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operațional Asistență tehnică
-
  9.   O. nr.85/62/19-01-2012 (M.M.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
-
  10.   O. nr.74/23-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice
A
  11.   O. nr.95/25-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind procedura de avizare a structurilor și a personalului care gestionează asistența financiară comunitară conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A
  12.   O. nr.99/26-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 3.659/2008 privind modelul și conținutul unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creanțelor stabilite prin titluri de creanță emise în România
-
  13.   O. nr.107/30-01-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2012
-
  14.   O. nr.120/01-02-2012 (M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice privind procedura comună de avizare a structurilor și personalului care gestionează asistența financiară nerambursabilă comunitară, conformări 4 alin. (7) lit. c) și d) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
  15.   O. nr.2.703/20/125/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 32/137/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare Accesibilitate, Mediu și Dezvoltare Economică și Socială, pentru proiecte finanțate în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul de Cooperare Transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013
-
  16.   O. nr.2.704/19/126/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 916/3.364/2609 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică și socială", domeniul major de intervenție "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri și promovarea unei imagini și identități regionale" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  17.   O. nr.2.705/18/127/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuinței si al ministrului finanțelor publice nr. 91773.362/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniu major de intervenție "Dezvoltarea sistemelor comune de management pentru protecția mediului" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  18.   O. nr.2.706/17/128/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuinței si al ministrului finanțelor publice nr. 918/3.366/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenție "Dezvoltarea rețelelor și serviciilor de informare și comunicații în zona transfrontalieră" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  19.   O. nr.2.707/16/129/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenție "îmbunătățirea facilităților de transport transfrontalier terestru și fluvial" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  20.   O. nr.2.708/15/130/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 920/3.368/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică și socială", domeniul major de intervenție "Cooperarea people to people" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013
-
  21.   O. nr.2709/14/131/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale si locuinței si al ministrului finanțelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică și socială", domeniul major de intervenție "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor și a cunoștințelor" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  22.   O. nr.2710/13/132/26-10,04-01,02-02-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice tir. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenție "Dezvoltarea infrastructurii comune și a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale și cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situații de urgență" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  23.   O. nr.161/09-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru completarea Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.336/2011
-
  24.   O. nr.163/09-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanța Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
  25.   O. nr.225/14-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finantelor publice privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
-
  26.   O. nr.245/17-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare si funcționare a acestora
A
  27.   O. nr.247/17-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  28.   O. nr.42/259/17-02,23-02-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării asistenței financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii"
A
  29.   O. nr.261/24-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani și cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA si maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Global Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției
-
  30.   O. nr.270/28-02-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2012
-
  31.   O. nr.30/276/14-02,29-02-2012 (M.A.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltarii rurale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit
A
  32.   O. nr.M.11/352/300/28-01,13-03,22-02-2012 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
-
  33.   O. nr.M.12/353/299/28-01,13-03,22-02-2012 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA- S.A.
-
  34.   O. nr.327/385/189/17-02,22-03,29-02-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.Af.E.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor europene privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operațiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional - poli de competitivitate"
-
  35.   O. nr.39/413/24-02,29-03-2012 (M.A.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale si al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005
-
  36.   O. nr.415/29-03-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012
-
  37.   O. nr.418/29-03-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum
A
  38.   O. nr.479/05-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012
-
  39.   O. nr.252/489/15-03,06-04-2012 (M.D.R.T., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formelor metodologice de aplicare a Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțarii publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
-
  40.   O. nr.507/11-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare la nivelul Autorității Naționale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  41.   O. nr.220/262/517/12-03,02-04,12-04-2012 (M.D.R.T., M.Af.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile In cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" a Programului de cooperare transfrontaliera România-Bulgaria 2007-2013
-
  42.   O. nr.518/13-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice
-
  43.   O. nr.570/27-04-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2012
-
  44.   O. nr.611/05-05-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008
-
  45.   O. nr.654/10-05-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind blocarea fondurilor deținute de cetățeanul sirian Rami Makhlouf
-
  46.   O. nr.663/110/76/14-05,23-05-2012 (M.F.P., M.A.I., O.N.P.C.S.B.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
-
  47.   O. nr.664/14-05-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României
A
  48.   O. nr.672/15-05-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 1.059/2008
-
  49.   O. nr.131/701/07-06,17-05-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aplicarea la nivelul municipiului Pașcani, județul lași, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
-
  50.   O. nr.4.271/116/755/29-05-2012 (M.E.C.T.S., M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, al ministrului delegat pentru administrație și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat
-
  51.   O. nr.772/163/198/30-05,28-05,25-05-2012 (M.F.P., C.N.A.S., C.N.P.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice pnvind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
-
  52.   O. nr.774/30-05-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrul ui, ministrul finanțelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2012
-
  53.   O. nr.130/777/07-06,30-05-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale
-
  54.   O. nr.114/793/28-05,01-06-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
-
  55.   O. nr.809/08-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru incasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati in lei si in valuta si virarea sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
-
  56.   O. nr.823/12-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu
-
  57.   O. nr.852/19-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind publicarea Scrisorii semnate la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea asistenței financiare nerambursabile în valoare de 1.715.000 dolari SUA din Fondul japonez nerambursabil pentru asistență tehnică PHRD (TF 010417) în vederea sprijinirii persoanelor cu handicap și a dezvoltării: Proiectul pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului institutional în domeniul asistentei persoanelor cu handicap, implementat de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale
-
  58.   O. nr.879/25-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici
A
  59.   O. nr.881/25-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
-
  60.   O. nr.882/25-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind stabilirea termenului de depunere a declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii
-
  61.   O. nr.917/28-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012
-
  62.   O. nr.930/29-06-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
  63.   O. nr.965/05-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind stabilirea nivelului unor comisioane de analiză și/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală și al Programului privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
  64.   O. nr.972/09-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 823/2012
-
  65.   O. nr.983/1.250/12-07,04-07-2012 (M.F.P., M.E.C.M.A.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a și 3b la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenției privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenției de fidejusiune și a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN în numele și în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin
-
  66.   O. nr.992/1007/1141/06-06,23-07,11-06-2012 (M.Tr.I., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale de Reparații Locomotive "C.F.R. -SCRL Brașov" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - SA
-
  67.   O. nr.994/1008/1139/06-06,23-07,11-06-2012 (M.Tr.I., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A
-
  68.   O. nr.1.009/23-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2 "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
-
  69.   O. nr.501/1011/952/05-06,23-07,08-06-2012 (M.C.S.I., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Posta Română" - S.A
-
  70.   O. nr.1065/1019/1169/07-06,24-07,14-06-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Formenerg" - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A
-
  71.   O. nr.1.022/851/24-07,26-07-2012 (M.F.P., M.Af.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
  72.   O. nr.1.023/25-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice; privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
-
  73.   O. nr.1.039/30-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2012
-
  74.   O. nr.1045/2084/793/31-07,06-08,08-08-2012 (M.F.P., M.M.F.P.S., M.S.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
-
  75.   O. nr.1.046/30-07-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind blocarea fondurilor și resurselor economice detinute de Compania Aeriană SYRIAN ARAB AIRLINES prin reprezentanța SYRIAN AIR
-
  76.   O. nr.929/1063/18-06,02-08-2012 (M.D.R.T., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului, al ministrului afacerilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.147/2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  77.   O. nr.1.076/06-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
  78.   O. nr.2382/1077/23-07,06-08-2012 (M.C.P.N., M.F.P.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor și al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003
-
  79.   O. nr.993/1089/1140/06-06,08-08,11-06-2012 (M.Tr.I., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  80.   O. nr.1.092/10-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Ordinului ministailui finanțelor publice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  81.   O. nr.1.107/13-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative și procedurale
A
  82.   O. nr.1.118/20-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009
A
  83.   O. nr.1.119/20-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011
-
  84.   O. nr.1.151/30-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea formularelor și a instrucțiunilor necesare aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  85.   O. nr.1.152/30-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
-
  86.   O. nr.1.163/31-08-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2012
-
  87.   O. nr.1.166/03-09-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind contractarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni din data de 18 iunie 2008, denominată în euro, cu maturitate în anul 2018 și cupon 6,500%, în sumă de minimum 250 milioane euro și maximum 750 milioane euro, și desemnarea intermediarilor tranzacției
-
  88.   O. nr.217/1.172/04-09-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administrație și al viceprim-ministrului ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 286/2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2012, repartizat pe județe și municipiul București
-
  89.   O. nr.209/1.173/24-08,04-09-2012 (M.A.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru administratie si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aplicarea la nivelul municipiului Mangalia, judetul Constanta, a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
-
  90.   O. nr.1.081/1.175/1.685/25-06,04-09,25-06-2012 (M.Tr.I., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor si infrastructurii, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R.-" - S.A.
-
  91.   O. nr.858/1.194/06-09-2012 (M.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice
-
  92.   O. nr.1.248/20-09-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009
-
  93.   O. nr.1.272/27-09-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012
-
  94.   O. nr.1.273/27-09-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna octombrie 2012
-
  95.   O. nr.1.284/01-10-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
  96.   O. nr.1.286/01-10-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
A
  97.   O. nr.1182/1293/1805/26-06,02-10,03-07-2012 (M.E.C.M.A., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al viceprimministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea SA., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  98.   O. nr.1.297/03-10-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2012 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  99.   O. nr.1.302/04-10-2012 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparității or economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistente
-


Miercuri, 25 aprilie 2018, 19:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.