ORDINE
emise în anul 2012 de catre Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

  1.   O. nr.2.010/11-01-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Fortul 13 Jilava din satul Jilava, comuna Jilava, județul Ilfov
-
  2.   O. nr.2.011/11-01-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului din Calea Călărașilor nr. 149, sectorul 3, municipiul București
-
  3.   O. nr.2.012/11-01-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a monumentului de for public "Nimfa adormită" din Parcul Herăstrău, sectorul 1, municipiul București
-
  4.   O. nr.2.013/11-01-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Constantin lonescu" din str. Baia Baciului nr. 10, orașul Slănic, județul Prahova
-
  5.   O. nr.2.014/11-01-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din bd. Regina Maria nr. 60, sectorul 4, municipiul București
-
  6.   O. nr.2018/11-01-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului din str. J. L. Calderon nr. 33, sectorul 2, municipiul București
-
  7.   O. nr.2.095/05-03-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.709/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Muzeul Aviației, din str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2, București
-
  8.   O. nr.2.097/06-03-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Pavilionul 1 al Spitalului de Neurologie și Psihiatrie, secție a Spitalului Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu", din str. Louis Pasteur nr. 26, Oradea, județul Bihor
-
  9.   O. nr.2.107/06-03-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Biserica "Sf. Nicolae" și "Sf. Mucenic Miron" din str. Victor Daimaca nr. 1, sectorul 1, municipiul București
-
  10.   O. nr.2.144/12-03-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa valorică "B", a imobilului Capela funerară lacob N. Lahovary din cadrul Ansamblului "Cimitirul Șerban Vodă-Bellu" din calea Șerban Vodă nr. 249, sectorul 4, municipiul București
-
  11.   O. nr.2.153/20-03-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului din bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 2, București
-
  12.   O. nr.2.182/03-04-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat, instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
-
  13.   O. nr.2.202/09-04-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a imobilului Ansamblul Bisericii ortodoxe grecești "Sf. Nicolae" din Str. Păcii nr. 1, orașul Sulina, județul Tulcea
-
  14.   O. nr.2.203/09-04-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică ,A", a imobilului Ansamblul Institutului de Cercetări Agronomice al României, azi Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești", din bd. Mărăști nr. 61, sectorul 1, București
-
  15.   O. nr.2.204/09-04-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică "A", a imobilului Așezare neoeneolitică, punctul Taraschina, comuna Maliuc, județul Tulcea
-
  16.   O. nr.2208/10-04-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Agriculturii din Slobozia
-
  17.   O. nr.2.222/18-04-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Arheologie, grupa valorică "A", a imobilului Monument funerar roman (Cavoul "Tudorka") din satul Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, județul Tulcea
-
  18.   O. nr.2.243/03-05-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare
-
  19.   O. nr.2.285/07-06-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casa ofițerilor, azi Casa Armatei, din str. Costache Racoviță nr. 22, Tecuci, județul Galați
-
  20.   O. nr.2.286/08-06-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Complexului Muzeal Bistrița- Năsăud
-
  21.   O. nr.2.287/08-06-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare
-
  22.   O. nr.2.288/08-06-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești
-
  23.   O. nr.2.289/11-06-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe
-
  24.   O. nr.2.298/14-06-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș
-
  25.   O. nr.2.337/04-07-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului Județean Argeș
-
  26.   O. nr.2.339/05-07-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului "Anastasie Crimca" al Mănăstirii Dragomirna
-
  27.   O. nr.2.340/05-07-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
-
  28.   O. nr.2382/1077/23-07,06-08-2012 (M.C.P.N., M.F.P.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor și al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003
-
  29.   O. nr.2427/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Spitalul vechi" din bd. București nr. 82, Giurgiu, județul Giurgiu
-
  30.   O. nr.2428/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Fosta casă Popp și Bunescu" din Calea Moșilor nr. 116-122, sectorul 2, municipiul București
-
  31.   O. nr.2.429/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casa Kovats" din Piața Unirii nr. 5, Oradea, județul Bihor
-
  32.   O. nr.2430/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Dumitru Șovăială" din Str. Teilor nr. 22, Moreni, județul Dâmbovița
-
  33.   O. nr.2.431/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei valorice de clasare din "B" în "A" a imobilului Biserica ortodoxă "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" din satul Chilia Veche, comuna Chilia Veche, județul Tulcea
-
  34.   O. nr.2.432/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casa cu cariatide" din bd. Lascăr Catargiu nr. 30, sectorul 1, municipiul București
-
  35.   O. nr.2.433/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casa Fântâneanu" din str. Mihai Eminescu nr. 17, Slatina, județul Olt
-
  36.   O. nr.2.434/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei valorice de clasare din "B" în "A" a ansamblului "Mănăstirea Cocoș" din satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea
-
  37.   O. nr.2.435/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică ,A", a imobilului din Str. Dianei nr. 9, sectorul 2, municipiul București
-
  38.   O. nr.2.436/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei valorice de clasare din "B" în "A" a imobilului Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din satul Telița, comuna Frecăței, județul Tulcea
-
  39.   O. nr.2.437/20-08-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Spital" din str. Copăcești nr. 2, Adjud, județul Vrancea
-
  40.   O. nr.2.454/04-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Conacul Hagi Theodoraky din str. Biserica Măxineni nr. 10, satul Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Ilfov
-
  41.   O. nr.2.455/04-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de cărămidă, astăzi hală, din Str. Călărașilor f.n. (fosta str. Traian Lalescu nr. 36, incinta Societății Comerciale TMK - S.A.), municipiul Reșița, județul Caraș-Severin
-
  42.   O. nr.2.456/04-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă" din str. Hagi Moscu Măria nr. 28-30, sectorul 1, municipiul București
-
  43.   O. nr.2.457/04-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Uzinele Timpuri Noi, birouri - fostul Centru de calcul, din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, municipiul București
-
  44.   O. nr.2.458/04-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa" din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul Bucuresti
-
  45.   O. nr.2.462/06-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă" din bd. Regina Maria nr. 12, sectorul 4, municipiul București
-
  46.   O. nr.2.478/13-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Edificiul cu contraforturi", situat în situl arheologic medieval "Orașul de Floci", din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, județul Ialomița
-
  47.   O. nr.2.479/13-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Biserica nr. 2", situat în situl arheologic medieval "Orașul de Floci" din satul Giurgeni, comuna Giurgeni, județul Ialomița
-
  48.   O. nr.2.480/13-09-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A", a imobilului "Ruine zona hala centrală", situația intersecția str.Anastasie Panu cu str. Sf. Lazar, municipiul lași, județul Iași
-
  49.   O. nr.2.529/12-10-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Dunării de Jos din Călărași
-
  50.   O. nr.2.537/12-10-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Câmpulung Muscel
-
  51.   O. nr.2.563/23-10-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului Clădirea "Olimpia" din str. G. Coșbuc nr. 2, municipiul Brașov
-
  52.   O. nr.2.646/12-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Conacul Jancsó" din satul Ghelința, cartierul Ladia nr. 471, comuna Ghelința, județul Covasna
-
  53.   O. nr.2.647/12-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Casa Pompiliu Eliade" din Splaiul Independenței nr. 74, sectorul 5, București
-
  54.   O. nr.2.648/12-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a imobilului "Casa monahală" (stăreția veche), satul Măxineni, comuna Măxineni, la 9 km N-N-E de sat, pe malul drept al Șiretului, județul Brăila
-
  55.   O. nr.2.654/16-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Fosta clopotniță", situat în Ansamblul Bisericii "Sf. Nicolae" - Șuiei, din satul Șuiei, comuna Șuiei, județul Argeș
-
  56.   O. nr.2.655/16-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului "Mormântul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul lași, județul lași
-
  57.   O. nr.2.656/16-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Ferma agricolă Perieți", satul Perieți, comuna Perieți, județul Ialomița
-
  58.   O. nr.2.657/16-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de pâine "Traiul", str. Maramureș nr. 4, municipiul Craiova, județul Dolj
-
  59.   O. nr.2.683/29-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A, a imobilului "Fostul Palat al Pașei de la Tulcea", azi "Muzeul de Artă", str. Grigore Antipa nr. 2, municipiul Tulcea, județul Tulcea
-
  60.   O. nr.2.684/29-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Fosta bolniță", situat în ansamblul Mănăstirii Cozia din Căciulata, orașul Călimănești, județul Vâlcea
-
  61.   O. nr.2.685/29-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei valorice’de clasare din B în A a imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp" din comuna Țibănești, județul Iași
-
  62.   O. nr.2.686/29-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind schimbarea grupei valorice de clasare din B în A a imobilului "Casa Avramide", azi "Muzeul de Științele Naturii", Str. Progresului nr. 32, municipiul Tulcea, județul Tulcea
-
  63.   O. nr.2.687/29-11-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului "Palatul Arta", actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, București
-
  64.   O. nr.2.722/18-12-2012 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului national pentru acreditarea Colecției publice universitare cu profil general arheologie din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" din Alba lulia
-


Marți, 09 martie 2021, 04:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.