DECIZII
emise în anul 2013 de catre Curtea Constituțională
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..557   

  100.   D.C.C. nr.100/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  101.   D.C.C. nr.101/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
V
  102.   D.C.C. nr.102/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 și ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
V
  103.   D.C.C. nr.103/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 și ale art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
V
  104.   D.C.C. nr.104/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
V
  105.   D.C.C. nr.105/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
V
  106.   D.C.C. nr.106/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
V
  107.   D.C.C. nr.107/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  108.   D.C.C. nr.108/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-5 și art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  109.   D.C.C. nr.109/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
V
  110.   D.C.C. nr.110/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
V
  111.   D.C.C. nr.111/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) și (3) și ale art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale anexei nr. 5 la această lege
V
  112.   D.C.C. nr.112/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
V
  113.   D.C.C. nr.113/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  114.   D.C.C. nr.114/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  115.   D.C.C. nr.115/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  116.   D.C.C. nr.116/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 218 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  117.   D.C.C. nr.117/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
V
  118.   D.C.C. nr.118/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
V
  119.   D.C.C. nr.119/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
V
  120.   D.C.C. nr.120/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  121.   D.C.C. nr.121/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 din Legea'nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 80/2010
V
  122.   D.C.C. nr.122/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor
V
  123.   D.C.C. nr.123/05-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A., a Legii nr. 147/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2007, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, a art. II din Legea nr. 166/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2008, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005, a Legii nr. 79/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2010, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribute a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și a Legii nr. 91/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 116/2011
V
  124.   D.C.C. nr.124/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
V
  125.   D.C.C. nr.125/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
V
  126.   D.C.C. nr.126/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală
V
  127.   D.C.C. nr.127/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (13) și alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  128.   D.C.C. nr.128/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 259 din Codul penal
V
  129.   D.C.C. nr.129/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
V
  130.   D.C.C. nr.130/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4082 din Codul de procedură penală
V
  131.   D.C.C. nr.131/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  132.   D.C.C. nr.132/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
V
  133.   D.C.C. nr.133/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  134.   D.C.C. nr.134/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
V
  135.   D.C.C. nr.135/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1073 și art. 1077 din Codul civil din 1864
V
  136.   D.C.C. nr.136/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  137.   D.C.C. nr.137/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
V
  138.   D.C.C. nr.138/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 și art. 403 din Codul de procedură penală
V
  139.   D.C.C. nr.139/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.4792 alin.3 din Codul de procedură penală
V
  140.   D.C.C. nr.140/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (7) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
V
  141.   D.C.C. nr.141/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 63 teza finală din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
V
  142.   D.C.C. nr.142/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  143.   D.C.C. nr.143/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 10 din Legea nr. i 23/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, a prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, precum și a dispozițiilor anexei nr. 1 la același ordin
V
  144.   D.C.C. nr.144/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  145.   D.C.C. nr.145/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal
V
  146.   D.C.C. nr.146/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  147.   D.C.C. nr.147/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 245 alin. 1 iit. c1) din Codul de procedură penală
V
  148.   D.C.C. nr.148/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.III alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
V
  149.   D.C.C. nr.149/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  150.   D.C.C. nr.150/07-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  151.   D.C.C. nr.151/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
V
  152.   D.C.C. nr.152/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  153.   D.C.C. nr.153/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g1)din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  154.   D.C.C. nr.154/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  155.   D.C.C. nr.155/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  156.   D.C.C. nr.156/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  157.   D.C.C. nr.157/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) și art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  158.   D.C.C. nr.158/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  159.   D.C.C. nr.159/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 lit. a), art. 7, 8, 9 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, precum și ale ordonanței de urgență, în ansamblul său, și ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  160.   D.C.C. nr.160/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  161.   D.C.C. nr.161/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
V
  162.   D.C.C. nr.162/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  163.   D.C.C. nr.163/12-03-2013 
DECIZIA nr. 163 din 12 martie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
  164.   D.C.C. nr.164/12-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora și până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  165.   D.C.C. nr.165/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) și (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  166.   D.C.C. nr.166/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  167.   D.C.C. nr.167/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  168.   D.C.C. nr.168/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2) din anexa nr. VI - Familia ocupațională de funcții bugetare "Justiție" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
V
  169.   D.C.C. nr.169/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  170.   D.C.C. nr.170/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și ale art. 1,2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  171.   D.C.C. nr.171/19-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
V
  172.   D.C.C. nr.172/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.73 alin.(2)-(5) și art.77 alin.(2)-(4) din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  173.   D.C.C. nr.173/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.73 alin.(2) și art.74 alin.(2),(7) și (8) din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  174.   D.C.C. nr.174/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
V
  175.   D.C.C. nr.175/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 din Codul penal
V
  176.   D.C.C. nr.176/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 6 și art. 392 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  177.   D.C.C. nr.177/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  178.   D.C.C. nr.178/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 alin.21 din Codul de procedură penală
V
  179.   D.C.C. nr.179/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală
V
  180.   D.C.C. nr.180/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 321 din Codul de procedură penală
V
  181.   D.C.C. nr.181/28-03-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală
V
  182.   D.C.C. nr.182/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neoonstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  183.   D.C.C. nr.183/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  184.   D.C.C. nr.184/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  185.   D.C.C. nr.185/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
V
  186.   D.C.C. nr.186/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  187.   D.C.C. nr.187/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 501 alin. (1) sintagma "cu modificările ulterioare" din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  188.   D.C.C. nr.188/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte între profesioniști
V
  189.   D.C.C. nr.189/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-4 și art. 7 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  190.   D.C.C. nr.190/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
V
  191.   D.C.C. nr.191/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  192.   D.C.C. nr.192/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011
V
  193.   D.C.C. nr.193/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. II art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
V
  194.   D.C.C. nr.194/02-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
V
  195.   D.C.C. nr.195/03-04-2013 
DECIZIE asupra obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 14 [referitoare la introducerea art. 191 alin. (1)] și ale art. IV din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
V
  196.   D.C.C. nr.196/04-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (4) și (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
V
  197.   D.C.C. nr.197/09-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
V
  198.   D.C.C. nr.198/09-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3201 din Codul de procedură penală
V
  199.   D.C.C. nr.199/09-04-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
V


Marți, 22 mai 2018, 12:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.