ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Afacerilor Interne

  1.   O. nr.3/17-01-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind formarea inițială, în anul 2013, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
-
  2.   O. nr.4/19-01-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2013
-
  3.   O. nr.5/28-01-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 100/2011
-
  4.   O. nr.6/30-01-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2013 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
V
  5.   O. nr.13/04-02-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 69/2009
A
  6.   O. nr.181/14/06-02,08-02-2013 (M.A.E., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului afacerilor interne privind introducerea obligativității deținerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetățenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România
-
  7.   O. nr.17/15-02-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 și 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 288/2011
-
  8.   O. nr.26/15-03-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea inițială, în anul 2013, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
-
  9.   O. nr.27/15-03-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparținând Ministerului Afacerilor lnterne; aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației si internelor, interimar, nr. 307/2009
-
  10.   O. nr.30/01-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 7 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 29/2011 privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne
-
  11.   O. nr.32/03-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
-
  12.   O. nr.559/26/34/8157/28-03,25-03,04-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.A.N., M.Af.I., S.R.I.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministru lui apărării naționale, al ministru lui administrației și internelor si al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații
-
  13.   O. nr.35/08-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
-
  14.   O. nr.39/17-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind constituirea, organizarea și funcționarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naționale de ordine publică 2014-2020
V
  15.   O. nr.40/19-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 290/2011
A
  16.   O. nr.43/26-04-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
-
  17.   O. nr.330/44/2178/01-03,26-04,19-06-2013 (M.M.S.C., M.Af.I., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică
-
  18.   O. nr.50/07-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 100/2011
V
  19.   O. nr.51/07-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului
A
  20.   O. nr.52/07-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice
V
  21.   O. nr.53/07-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției secretariat general și protocol
A
  22.   O. nr.54/07-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției informare și relații publice
A
  23.   O. nr.60/09-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind înființarea liniei telefonice și a adresei de poștă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărțuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
  24.   O. nr.61/13-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 299/2007
A
  25.   O. nr.63/14-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
A
  26.   O. nr.64/17-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției afaceri europene și relații internaționale
A
  27.   O. nr.65/17-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Schengen
A
  28.   O. nr.66/20-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind coordonarea activității și delegarea unor competențe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
A
  29.   O. nr.71/27-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări
A
  30.   O. nr.73/27-05-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte
-
  31.   O. nr.608/76/1595/13-05,30-05,26-06-2013 (M.F.P., M.Af.I., M.M.S.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind constituirea Evidenței autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidența timbrului de mediu pentru autovehicule
-
  32.   O. nr.81/05-06-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
-
  33.   O. nr.82/07-06-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere
-
  34.   O. nr.86/12-06-2013 (M.Af.I.)
Ordin al ministrului afacerilor interne privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
A
  35.   O. nr.393/87/07-06,13-06-2013 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea activităților și costurilor maxime generate de activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  36.   O. nr.89/18-06-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate
-
  37.   O. nr.90/26-06-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind funcționarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
-
  38.   O. nr.2.142/91/11-06,26-06-2013 (M.D.R.A.P., M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții
-
  39.   O. nr.2.141/92/11-06,26-06-2013 (M.D.R.A.P., M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții
-
  40.   O. nr.94/28-06-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea alin. (2) al art. 1121 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008
-
  41.   O. nr.99/2.914/03-07,09-09-2013 (M.Af.I., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în' domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate, în perioada 2013-2016
-
  42.   O. nr.101/08-07-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
-
  43.   O. nr.102/08-07-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 174/2012 privind aprobarea Planului sectorial de acțiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, precum și pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
-
  44.   O. nr.105/12-07-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitătile Ministerului Afacerilor Interne
-
  45.   O. nr.108/12-07-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
-
  46.   O. nr.109/15-07-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 68/2012
A
  47.   O. nr.113/18-07-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 29/2011 privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne
-
  48.   O. nr.116/24-07-2013 (M.Af.I.)
Ordin al ministrului afaoerilor interne privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Afacerilor Interne
A
  49.   O. nr.123/05-08-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului
A
  50.   O. nr.128/19-08-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexelor nr. 3 și 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Schengen, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 65/2013
A
  51.   O. nr.129/20-08-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației si internelor, nr. 69/2009
A
  52.   O. nr.137/27-09-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
-
  53.   O. nr.142/07-10-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcționare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013
-
  54.   O. nr.146/1.427/24-10,26-11-2013 (M.Af.I., M.S.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare
V
  55.   O. nr.147/25-10-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
-
  56.   O. nr.149/28-10-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanțare "Cooperare în spațiul Schengen și combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante" din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
-
  57.   O. nr.150/28-10-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului national SIS
-
  58.   O. nr.151/31-10-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administrației si internelor nr. 52/2012
-
  59.   O. nr.152/11-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri
-
  60.   O. nr.153/11-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maiștri militari, subofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
-
  61.   O. nr.154/11-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind stabilirea modalităților de asigurare a managementului Programului "Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României"
A
  62.   O. nr.155/11-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind procedurile de primire a suporterilor față de care s-a dispus măsura de siguranță a interzicerii accesului la competiții și jocuri sportive care se prezintă la sediul poliției, jandarmeriei sau poliției de frontieră
V
  63.   O. nr.157/19-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la București la 10 octombrie 2013 și la Varșovia la 18 octombrie 2013
-
  64.   O. nr.159/20-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru stabilirea elementelor de siguranță ale extraselor multilingve ale actelor de stare civilă
-
  65.   O. nr.160/22-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică
-
  66.   O. nr.161/22-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 288/2011
-
  67.   O. nr.1142/163/18-10,25-11-2013 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităților și costurilor maxime generate de activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  68.   O. nr.168/28-11-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013
-
  69.   O. nr.170/02-12-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind organizarea și desfășurarea activității de identificare, desemnare și protecție a infrastructurilor critice în Ministerul Afacerilor Interne
-
  70.   O. nr.1.570/M. 111/171/4043/10377/540/197/947/20-12,12-11,03-12,20-12,05-10,08-10,21-10,09-10-2013 (M.S., M.A.N., M.Af.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-
  71.   O. nr.M.113/175/111/271/10160/204/351/292/25-11,11-12,15-01,11-03,29-03,10-04,16-04,22-04-2014 (M.A.N., M.Af.I., M.J., M.S., S.R.I., S.I.E., S.P.P., S.T.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al ministrului sănătății, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al directorului Serviciului de Protecție și Pază și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru aprobarea formei și conținutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat dețineri la comisia locală de recrutare- încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării și al stării de război
-
  72.   O. nr.176/13-12-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției medicale
A
  73.   O. nr.179/23-12-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice și stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
-
  74.   O. nr.180/30-12-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne privind formarea inițială, în anul 2014, în institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
-
  75.   O. nr.181/30-12-2013 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
-


Joi, 24 ianuarie 2019, 15:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.