ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
   1..99 | 100..102   

  1.   O. nr.150/132/25-01,01-02-2013 (M.M.F.P.S.P.V., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale si al președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  2.   O. nr.151/25-01-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru anul 2013
-
  3.   O. nr.243/08-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013
-
  4.   O. nr.399/27-02-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, organizațiilor neguvemamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  5.   O. nr.446/06-03-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea actelor adiționale la acordurile de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
-
  6.   O. nr.539/225/1479/22-03,04-04,02-09-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.S.I., M.F.P.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului pentru societatea informațională și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator
A
  7.   O. nr.559/26/34/8157/28-03,25-03,04-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.A.N., M.Af.I., S.R.I.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne și al directorului Serviciului Român de Informații privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministru lui apărării naționale, al ministru lui administrației și internelor si al directorului Serviciului Român de Informații nr. 1.453/M.34/18.769/10.161/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații
-
  8.   O. nr.594/02-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție
-
  9.   O. nr.197/677/600/25-03,22-05,04-04-2013 (M.S.I., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului pentru societatea informațională, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
-
  10.   O. nr.601/04-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la articolele pirotehnice
A
  11.   O. nr.713/22-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive
-
  12.   O. nr.725/24-04-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.330/2012
A
  13.   O. nr.874/13-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protectiei persoanelor cu handicap pentru anul 2013
-
  14.   O. nr.882/14-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013
-
  15.   O. nr.883/14-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2013
-
  16.   O. nr.886/14-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la mașini
-
  17.   O. nr.1074/1237/907/10-05,02-08,15-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  18.   O. nr.1048/1236/957/09-05,02-08,20-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribute a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" - S.A. -filială a Societății’Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  19.   O. nr.1075/1246/958/10-05,05-08,20-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  20.   O. nr.1062/1235/959/10-05,02-08,20-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD" S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  21.   O. nr.692/982/23-05-2013 (M.S., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
-
  22.   O. nr.1.068/537/31-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.F.E.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului economiei și finanțelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013
-
  23.   O. nr.1.069/31-05-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții generale pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" și Ghidurilor solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  24.   O. nr.1.110/04-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  25.   O. nr.1.121/06-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea modelului de contract de finanțare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistență tehnică" de către organismele intermediare pentru Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  26.   O. nr.1.137/10-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigen’dumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 "Schema de garanție pentru tineri" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  27.   O. nr.1.141/10-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  28.   O. nr.1.176/12-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea art. 2 din Metodologia de evaluare, de selectare si de finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înființarea de servicii sociale alternative de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap", aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 150/2011
-
  29.   O. nr.1.207/17-06-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidurilor solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  30.   O. nr.1398/1240/1263/14-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEȘ - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROLECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  31.   O. nr.1399/1234/1264/14-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  32.   O. nr.1400/1238/1265/14-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAȚEG - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  33.   O. nr.1411/1243/1266/17-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București
-
  34.   O. nr.1418/1247/1296/18-06,05-08,20-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Slatina - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  35.   O. nr.1419/1244/1297/18-06,02-08,20-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Bistrița - S.A., filială a Societății Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  36.   O. nr.1475/1239/1394/20-06,02-08,27-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Curtea de Argeș - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
A
  37.   O. nr.1474/1245/1395/20-06,02-08,27-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii; familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Cluj - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  38.   O. nr.1473/1248/1396/20-06,05-08,27-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Porțile de Fier - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  39.   O. nr.543/2366/1446/1489/1441/879/04-06,24-07,05-06,25-06,01-07,17-06-2013 (M.F.E., M.D.R.A.P., M.M.S.C., M.E., M.M.F.P.S.P.V., M.Tr.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice, al ministrului mediului șl schimbărilor climatice, al ministrului economiei, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritățile de management și organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziții publice
-
  40.   O. nr.1.446/01-07-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  41.   O. nr.1566/1252/1500/08-07,05-08,08-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București
-
  42.   O. nr.1.501/08-07-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  43.   O. nr.1273/1241/1531/06-06,02-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  44.   O. nr.1214/1274/1532/28-05,07-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ARSENAL REȘIȚA - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMÂRM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  45.   O. nr.1346/1470/1533/06-06,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREȘTI - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
A
  46.   O. nr.1345/1472/1534/06-06,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  47.   O. nr.1347/1471/1535/06-06,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UPS DRAGOMIREȘTI - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  48.   O. nr.1348/1475/1536/06-06,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROMECANICA PLOIEȘTI - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  49.   O. nr.1349/1273/1537/06-06,07-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  50.   O. nr.1350/1260/1538/06-06,06-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  51.   O. nr.1250/1474/1539/29-05,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  52.   O. nr.1249/1473/1540/29-05,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMÂRM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  53.   O. nr.1574/1347/1541/08-07,14-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A., filială a Societătii Comerciale "Electrica" - S.A
-
  54.   O. nr.1573/1468/1542/08-07,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Banat" - S.A., filială a Societătii Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A
-
  55.   O. nr.1.579/1476/1543/09-07,30-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "EnergoNuclear" - S.A.
-
  56.   O. nr.1.544/11-07-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 126 "Schema de Garanție pentru Tineri" pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  57.   O. nr.1.545/11-07-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 "îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  58.   O. nr.1616/1469/1574/12-07,30-08,17-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Râmnicu Vâlcea - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.
-
  59.   O. nr.1.663/26-07-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 3 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic și grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  60.   O. nr.1.681/30-07-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii
A
  61.   O. nr.1.750/13-08-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 "îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  62.   O. nr.1036/1464/1769/14-08,30-08,20-08-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, interimar, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Sere și Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A.
-
  63.   O. nr.1.786/23-08-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 "îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  64.   O. nr.1.794/28-08-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice - perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015
-
  65.   O. nr.1.883/04-09-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii; familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2014, de la bugetul de stat, a asociațiilor și fundațiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-
  66.   O. nr.1.924/11-09-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modalitatea de finalizare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor cu nr. 88 și 107 "Burse doctorale" cofinanțate din Fondul Social European
-
  67.   O. nr.M.93/1684/2022/20-09,08-10,23-09-2013 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societătii Comerciale RO- ARMYSECURITV - S-A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A
-
  68.   O. nr.M.94/1685/2023/20-09,08-10,23-09-2013 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale RO- ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
-
  69.   O. nr.2.041/1.735/24-09,18-10-2013 (M.M.F.P.S.P.V., M.F.P.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea procedurii de avizare a solicitărilor de ocupare a posturilor vacante din unitățile de asistență socială prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
-
  70.   O. nr.1932/1965/2052/16-09,09-12,27-09-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UM CUGIR S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  71.   O. nr.1933/1971/2053/16-09,09-12,27-09-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului cie venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială F.A. CUGIR - S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  72.   O. nr.1934/1964/2054/16-09,09-12,27-12-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TOHAN S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  73.   O. nr.1935/1973/2055/16-09,09-12,27-09-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CARFIL S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  74.   O. nr.1936/1970/2056/16-09,09-12,27-09-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii; familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială METROM S.A. - filială a Companiei Naționale "Romarm" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  75.   O. nr.360/1825/2080/27-09,06-11,03-10-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Moldova" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
-
  76.   O. nr.361/1833/2081/27-09,06-11,03-10-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială FISE ELECTRICA SERV - SA., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
-
  77.   O. nr.362/1827/2082/27-09,06-11,03-10-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Medserv Min" - S.A.
-
  78.   O. nr.366/1828/2090/02-10,06-11,07-10-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Unitatea de Execuție Foraje Motru" - S.A.
-
  79.   O. nr.2.176/931/14-10,30-10-2013 (M.M.F.P.S.P.V., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  80.   O. nr.397/1829/2182/14-10,06-11,16-10-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială MINPREST SERV - S.A., Rovinari
-
  81.   O. nr.2.209/23-10-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale si persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii nominafe indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013
-
  82.   O. nr.2.210/23-10-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2013
-
  83.   O. nr.1.731/2.212/17-10,23-10-2013 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  84.   O. nr.1.730/2.213/17-10,23-10-2013 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  85.   O. nr.1270 bis/1985/2253/11-10,10-12,29-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Electrocare CFR" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  86.   O. nr.1.766/2254/24-10,29-10-2013 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  87.   O. nr.1.765/2.255/24-10,29-10-2013 (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială TELETRANS - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Trânselectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  88.   O. nr.1286/1967/2256/15-10,09-12,29-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "întreținere Mecanizată" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. ". 46-48
-
  89.   O. nr.1210/1969/2257/02-10,09-12,29-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale de Reparații Locomotive "C.F.R. - SCRL Brașov" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
-
  90.   O. nr.452/1966/2271/29-10,09-12,30-10-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrica Furnizare" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
-
  91.   O. nr.2.272/30-10-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  92.   O. nr.1209/1968/2273/02-10,09-12,30-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  93.   O. nr.1213/1986/2274/03-10,10-12,30-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Intervenții Feroviare" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
-
  94.   O. nr.1271 bis/1987/2275/11-10,10-12,30-10-2013 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU"- S.A., filiala Societătii Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
-
  95.   O. nr.1906/1228/2474/25-11,20-11,21-11-2013 (M.F.P., M.F.E., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului fondurilor europene și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a șasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane
-
  96.   O. nr.539/2048/2502/21-11,20-12,26-11-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea "Hidroelectrica - Serv" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A
-
  97.   O. nr.540/2029/2503/21-11,18-12,26-11-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galați" - S.A., filială a Societății Comerciale " Electrocentrale Grup" - S.A
-
  98.   O. nr.537/1976/2504/21-11,09-12,26-11-2013 (D..E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Muntenia" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
-
  99.   O. nr.2.589/11-12-2013 (M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru modificarea și completarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de decontare a finanțării, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.765/2012
-


Marți, 20 noiembrie 2018, 15:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.