ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Culturii

  1.   O. nr.2.092/07-02-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.455/2011 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Terminal pasageri - Aeroportul Internațional București Băneasa -Aurel Vlaicu", șos. BucureștiPloiești nr. 40, sectorul 1, municipiul București
-
  2.   O. nr.2.096/11-02-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Complexului Muzeal Județean Neamț
-
  3.   O. nr.2109/506/21-02,15-04-2013 (M.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului culturii și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea anexelor nr. 4 și 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor si al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003
-
  4.   O. nr.2.118/28-02-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 48, sectorul 2, București
-
  5.   O. nr.2.119/28-02-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică A, a imobilului din str. J.L. Calderon nr. 50, sectorul 2, București
-
  6.   O. nr.2.120/28-02-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică B, a imobilului din str. Popa Rusu nr. 24, sectorul 2, București
-
  7.   O. nr.2.121/28-02-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a imobilului Conacul Ion C. Păunescu din str. Sf. Ilie nr. 40, orașul Turceni, județul Gorj
-
  8.   O. nr.2.132/11-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației
-
  9.   O. nr.2.139/12-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Nicolae Popescu", din Calea Domnească nr. 317, Târgoviște, județul Dâmbovița
-
  10.   O. nr.2.140/12-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă", din str. Olteni nr. 1 (Clucerul Udricani nr. 12), sectorul 3, București
-
  11.   O. nr.2.171/25-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Locuință cu atelier", din str. Hagi Moscu Maria nr. 16, sectorul 1, București
-
  12.   O. nr.2.173/28-03-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
-
  13.   O. nr.2.187/02-04-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casa Iorgu Antonescu" din str. Tudor Vladimirescu nr. 24, Râmnicu Sărat, județul Buzău
-
  14.   O. nr.2.188/02-04-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică ,A", a imobilului "Muzeul Curții Domnești", situat în cadrul Ansamblului Curții Domnești din str.Ștefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamț, județul Neamț
-
  15.   O. nr.2.191/04-04-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Corp anexă - Gang", situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Țibănești, județul Iași 2.192. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Parc", situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Țibănești, județul Iași
-
  16.   O. nr.2.192/04-04-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "A", a imobilului "Parc", situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Țibănești, județul Iași
-
  17.   O. nr.2.295/27-05-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.298/2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică "B", a imobilului "Casă de locuit" din str. Mihai Viteazul nr. 44, Târgu Mureș, județul Mureș
-
  18.   O. nr.2.329/12-06-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Vasile Cojocaru" din satul Lunca, comuna Moroeni, județul Dâmbovița
-
  19.   O. nr.2.331/17-06-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Constanța
-
  20.   O. nr.2.332/17-06-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică "B", a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iași, județul Iași
-
  21.   O. nr.2.348/1.023/28-06,23-07-2013 (M.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului culturii și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor și al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003
-
  22.   O. nr.2.355/01-07-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.231/2011
-
  23.   O. nr.2.407/13-08-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Civilizației Dacice si Romane, Deva
-
  24.   O. nr.2.428/02-09-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
V
  25.   O. nr.2.477/21-10-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentebr istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică "B", a imobilului din Piața Romană nr. 7, sectorul 1, București
-
  26.   O. nr.2.478/22-10-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică "B", a imobilului din intr. I.L. Caragiale nr. 1, sectorul 2, București
-
  27.   O. nr.2.479/22-10-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale, grupa valorică "B", a imobilului "Casa părintească a mamei compozitorului George Enescu" din comuna Mihăileni, județul Botoșani
-
  28.   O. nr.2.560/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Județene Astra din Sibiu, str. Barițiu nr. 5, județul Sibiu
-
  29.   O. nr.2.562/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat "Tatăl și Fiul" din satul Cricova, comuna Valea Lungă, județul Dămbovița
-
  30.   O. nr.2.563/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat "Jertfa" din satul Răzvadul de Sus, comuna Răzvad, județul Dâmbovița
-
  31.   O. nr.2.566/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 4-5 Tunari, comuna Tunari, județul Ilfov
-
  32.   O. nr.2.567/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Reședință barocă" din Oradea, Str. Republicii nr. 81, județul Bihor
-
  33.   O. nr.2.568/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de for public, grupa valorică B, a Monumentului Eroului intitulat "Paza Țării" din satul Ocnița, comuna Ocnița, județul Dâmbovița
-
  34.   O. nr.2.569/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bateriei intermediare 6-7 Afumați, comuna Dobroești, județul Ilfov
-
  35.   O. nr.2.570/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Casa Slătineanu:' din Calea Dorobanți nr. 60, sectorul 1, municipiul București
-
  36.   O. nr.2.571/07-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Curții Johannes Honterus și schimbarea din categoria "monument" a Bisericii evanghelice "Biserica Neagră" din municipiul Brasov, cod BV-ll-m-A-11412, în categoria "ansamblu", cu denumirea Ansamblul "Biserica Neagră"
-
  37.   O. nr.2.576/12-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială a monumentului de arhitectură Școala 80, cu păstrarea fațadelor principală și laterale, din Calea Dudești nr. 191, sectorul 3, București, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod B-ll-m-B-18622
-
  38.   O. nr.2.577/12-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea grupei de clasare a monumentului de arhitectură Biserica Sf. Nicolae din satul Hagiești, comuna Sinești, județul Ialomița, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod IL-ll-m-A-14132, în grupa valorică "B"
-
  39.   O. nr.2.604/20-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, județul Ilfov
-
  40.   O. nr.2.646/25-11-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casa Nițulescu" din Pitești, Bd. Victoriei nr. 52-52A, județul Argeș
-
  41.   O. nr.2.658/02-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Băile Societătii Petroșani" din str. Grivita Roșie nr. 36, municipiul Petroșani, cod HD-ll-m-B-03411, județul Hunedoara
-
  42.   O. nr.2.690/06-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Bisericii Sf. Arh. Mihail și Gavril din Săcueni, str. Irinyi Janos nr. 19, județul Bihor
-
  43.   O. nr.2.691/06-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Fostul Hotel Viktor" din Băile Felix, comuna Sânmartin, județul Bihor
-
  44.   O. nr.2.692/06-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a imobilului "Fostul Hotel Melchior" din Băile Felix, comuna Sânmartin, județul Bihor
-
  45.   O. nr.2.732/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național "Peleș" - Sinaia
-
  46.   O. nr.2.733/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național al Țăranului Român din București
-
  47.   O. nr.2.734/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național Brukenthal din Sibiu
-
  48.   O. nr.2.735/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca
-
  49.   O. nr.2.736/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi din București
-
  50.   O. nr.2.737/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului de Artă "Vasile Grigore" - Pictor și Colecționar din București
-
  51.   O. nr.2.738/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din București
-
  52.   O. nr.2.739/12-12-2013 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Baia Publică" din Giurgiu, Str. Parcului nr. 2, județul Giurgiu
-


Marți, 09 martie 2021, 03:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.