ORDINE
emise în anul 2013 de catre Departamentul pentru Proiecte de infrastructură și investiții străine

  1.   O. nr.289/2.170/17-06,18-06-2013 (D.P.I.I.S., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013
V
  2.   O. nr.290/17-06-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
A
  3.   O. nr.906/302/01-07,26-06-2013 (M.Tr., D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine privind declasificarea unor documente
-
  4.   O. nr.842/303/573/845/20-06,26-06,20-06,25-06-2013 (M.Tr., D.P.I.I.S., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPAdin sectorul transporturi
-
  5.   O. nr.304/27-06-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
-
  6.   O. nr.356/30-07-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 304/2013 privind stabilirea unei derogări de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
-
  7.   O. nr.398/27-08-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine privind modificarea și prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
A
  8.   O. nr.409/11-09-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine privind modificarea anexelor nr. 1 și 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
A
  9.   O. nr.412/2.981/13-09,24-09-2013 (D.P.I.I.S., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind completarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice, nr. 289/2.170/2013
-
  10.   O. nr.428/07-10-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine privind introducerea unor restricții de circulație pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39; km 8+988, județul Constanța
-
  11.   O. nr.431/10-10-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes national si investitii străine privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Prag de fund și apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeș la Podereni"
-
  12.   O. nr.460/14-11-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică, a Regulamentului de organizare și funcționare privind monitorizarea și execuția contractelor de asistență tehnică, servicii de consultanță și contracte de lucrări în baza Condițiilor generale de contract de construcție de lucrări de inginerie și clădiri proiectate de către beneficiar (FIDIC Roșu - ed. 1999) și a Regulamentului de organizare și funcționare privind monitorizarea și execuția contractelor de asistență tehnică, servicii de consultanță și contracte de lucrări în baza Condițiilor generale de contract de construcție-proiectare și echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999)
-
  13.   O. nr.481/8/20-12,23-01-2014 (D.P.I.I.S., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală
A
  14.   O. nr.482/23-12-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 428/2013 privind introducerea unor restricții de circulație pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8+988, județul Constanța
-
  15.   O. nr.483/23-12-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine privind modificarea și completarea anexelor nr. 3, 4 și 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
A
  16.   O. nr.485/24-12-2013 (D.P.I.I.S.)
ORDIN al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine privind introducerea restricției de circulație pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul național DN1 (E60), sectorul BucureștiPloiești-Brașov
A


Duminică, 20 ianuarie 2019, 04:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.