ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2013 de catre Guvern
   1..99 | 100..115   

  100.   O.U.G. nr.102/14-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  101.   O.U.G. nr.103/14-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  102.   O.U.G. nr.104/20-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
V
  103.   O.U.G. nr.105/20-11-2013 
ORDONANȚĂ de urgentă privind unele reglementări referitoare ia cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
V
  104.   O.U.G. nr.106/20-11-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
V
  105.   O.U.G. nr.107/11-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri bugetare
V
  106.   O.U.G. nr.108/11-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
V
  107.   O.U.G. nr.109/11-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  108.   O.U.G. nr.110/18-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
V
  109.   O.U.G. nr.111/18-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
V
  110.   O.U.G. nr.112/18-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comerciala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energ’iei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului’nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electnca Oltenia" - S.A.
V
  111.   O.U.G. nr.113/18-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
V
  112.   O.U.G. nr.114/18-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
V
  113.   O.U.G. nr.115/23-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
V
  114.   O.U.G. nr.116/23-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventivă, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcționări a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii
V
  115.   O.U.G. nr.117/23-12-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 16:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.