HOTĂRÂRI
emise în anul 2013 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1138   

  1.   H.G. nr.1/04-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
A
  2.   H.G. nr.2/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Curt-Mola Aidun
-
  3.   H.G. nr.3/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Cozuc Flaviu-Mircea
-
  4.   H.G. nr.4/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Alba de către domnul Feneșer Gheorghe
-
  5.   H.G. nr.5/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Onescu Lilian din funcția publică de subprefect al județului Ilfov în funcția publică de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene
-
  6.   H.G. nr.6/09-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
A
  7.   H.G. nr.7/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine
A
  8.   H.G. nr.8/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
A
  9.   H.G. nr.9/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism
A
  10.   H.G. nr.10/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
A
  11.   H.G. nr.11/09-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
-
  12.   H.G. nr.12/16-01-2013 
HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activității Sălii Palatului și pentru modificarea unor acte normative
-
  13.   H.G. nr.13/16-01-2013 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale
-
  14.   H.G. nr.14/16-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari din data de 24 februarie 2013
-
  15.   H.G. nr.15/16-01-2013 
Hotărăre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și a acordării acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația din județele Botoșani, Neamț și Vaslui
-
  16.   H.G. nr.16/16-01-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea Școlii Superioare de Aviație Civilă în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  17.   H.G. nr.18/16-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2010 privind organizarea si funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul
A
  18.   H.G. nr.19/16-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 și 2015, pentru finanțările rambursabile care pot fi’ contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
-
  19.   H.G. nr.20/16-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal "
A
  20.   H.G. nr.21/16-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
-
  21.   H.G. nr.22/22-01-2013 
HOTĂRÂRE privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale
A
  22.   H.G. nr.23/22-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
A
  23.   H.G. nr.24/23-01-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor
A
  24.   H.G. nr.25/23-01-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Nae Ionel Florin
-
  25.   H.G. nr.26/23-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Ministerul de Finanțe din Turkmenistan privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012
-
  26.   H.G. nr.27/23-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind asistența medicală pentru membrii forțelor armate și dependenții lor, semnat la Washington la 6 septembrie 2012
-
  27.   H.G. nr.28/30-01-2013 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din funcția publică de prefect al județului Covasna în funcția publică de secretar general al Ministerului Apărării Naționale
-
  28.   H.G. nr.29/30-01-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Covasna de către domnul Marinescu Dumitru
-
  29.   H.G. nr.30/30-01-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 și la București la 8 ianuarie 2013, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat finanțării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
-
  30.   H.G. nr.31/30-01-2013 
HOTĂRÂRE privind revocarea și numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
  31.   H.G. nr.32/30-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, județul Hunedoara
-
  32.   H.G. nr.33/30-01-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători
A
  33.   H.G. nr.34/30-01-2013 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii
-
  34.   H.G. nr.35/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și a acordării ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația din județele Constanța, Galați și lași
-
  35.   H.G. nr.36/06-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011
-
  36.   H.G. nr.37/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Județean Prahova
-
  37.   H.G. nr.38/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
-
  38.   H.G. nr.39/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informații și cooperarea în domeniul reglementării activităților nucleare desfășurate în scopuri pașnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012
-
  39.   H.G. nr.40/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
-
  40.   H.G. nr.41/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Clubul Diplomatic București" ca fiind de utilitate publică
-
  41.   H.G. nr.43/13-02-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
-
  42.   H.G. nr.44/13-02-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte
-
  43.   H.G. nr.45/14-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 octombrie 2012 și la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a Il-a, semnat la București la 28 ianuarie 2005
-
  44.   H.G. nr.46/13-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia
-
  45.   H.G. nr.47/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
A
  46.   H.G. nr.48/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbărilor climatice
A
  47.   H.G. nr.49/19-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru declasificarea art. 1 alin. (1) și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. S-410/2011 privind reglementarea unor măsuri în vederea asigurării de servicii necesare Ministerului Apărării Naționale
-
  48.   H.G. nr.50/19-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de țigarete
-
  49.   H.G. nr.51/19-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2009 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
-
  50.   H.G. nr.52/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în administrarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
-
  51.   H.G. nr.53/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  52.   H.G. nr.54/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
-
  53.   H.G. nr.55/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general
-
  54.   H.G. nr.56/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române - Filiala lași, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
-
  55.   H.G. nr.57/19-02-2013 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Handicapaților Fizici Județul Harghita ca fiind de utilitate publică
-
  56.   H.G. nr.58/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2012 pentru modificarea art. 143 din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, precum și pentru prelungirea până la 28 februarie 2013 a prevederilor acesteia și a termenului prevăzut la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.280/2012 pentru modificarea art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, precum și pentru prelungirea până la data de 28 februarie 2013 a aplicării prevederilor acesteia
-
  57.   H.G. nr.59/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Mitea llie Dumitru Haralambie din funcția publică de prefect al județului Neamț în funcția publică de inspector guvernamental
-
  58.   H.G. nr.60/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către domnul Lazăr George
-
  59.   H.G. nr.61/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Selamet lucsel
-
  60.   H.G. nr.63/27-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  61.   H.G. nr.64/27-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale
A
  62.   H.G. nr.65/27-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2013
-
  63.   H.G. nr.66/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră și a rapoartelor privind datele tonă-kilometru și acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului
-
  64.   H.G. nr.67/27-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de mic trafic de frontieră
-
  65.   H.G. nr.68/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației TIMIȘOARA ’89 ca fiind de utilitate publică
-
  66.   H.G. nr.69/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învătământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenti care pot fi școlarizați în anul universitar 2012-2013
-
  67.   H.G. nr.70/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a Asociației Hispano-Română din Castilla La Mancha din Spania
-
  68.   H.G. nr.71/27-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
-
  69.   H.G. nr.72/27-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
-
  70.   H.G. nr.73/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din vărsăminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
-
  71.   H.G. nr.74/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  72.   H.G. nr.75/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României si Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene, semnat la Roma la 7 noiembrie 2012
-
  73.   H.G. nr.76/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
-
  74.   H.G. nr.77/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
-
  75.   H.G. nr.78/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea actelor adiționale nr. 1 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012
-
  76.   H.G. nr.79/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere
-
  77.   H.G. nr.80/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale al României și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, semnat la lași la 3 martie 2012
-
  78.   H.G. nr.81/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului Sesiunii a Vlll-a a împuterniciților, semnat la Ujgorod, Ucraina, la 2 noiembrie 2012, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniufgospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
-
  79.   H.G. nr.82/06-03-2013 
HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură
-
  80.   H.G. nr.83/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  81.   H.G. nr.84/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  82.   H.G. nr.85/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București
-
  83.   H.G. nr.86/06-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.
A
  84.   H.G. nr.87/13-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societătii Comerciale Complexul Energetic Oltenia -.S.A.
-
  85.   H.G. nr.88/13-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
-
  86.   H.G. nr.89/13-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  87.   H.G. nr.90/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11/1 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în "Proiectul nr. 4 - Sistem integrat de management al deșeurilor în lași, Satu Mare și Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009 pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
  88.   H.G. nr.91/13-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România și Ministerul Muncii și Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, semnat la Nicosia la 13 iulie 2012
-
  89.   H.G. nr.92/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile și mobile, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului
-
  90.   H.G. nr.93/13-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind achizițiile și serviciile reciproce (US-ROU-02), semnat la București la 28 noiembrie 2012 și la Stuttgart la 5 decembrie 2012
-
  91.   H.G. nr.94/13-03-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România si Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării din Regatul Tărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere, semnat la București la 1 iulie 2010
-
  92.   H.G. nr.95/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Chis Filonas
-
  93.   H.G. nr.96/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel
-
  94.   H.G. nr.97/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Ilfov de către doamna Pencea Florentina
-
  95.   H.G. nr.98/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect ai județului Ilfov de către doamna Cliseru Speranța
-
  96.   H.G. nr.99/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Rednic Sorin loan
-
  97.   H.G. nr.100/13-03-2013 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Maramureș de către domnul Rohian Anton
-
  98.   H.G. nr.102/20-03-2013 
HOTĂRÂRE privind rechemarea și numirea unui consul general
-
  99.   H.G. nr.103/20-03-2013 
HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
-


Miercuri, 21 noiembrie 2018, 21:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.