ORDINE
emise în anul 2013 de catre Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

  1.   O. nr.129/25-06-2013 (A.N.R.M.A.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian
-


Vineri, 16 noiembrie 2018, 09:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.