ORDINE
emise în anul 2013 de catre Agenția Națională a Funcționarilor Publici

  1.   O. nr.22/07-01-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.189/2012 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seria a ll-a de admitere
-
  2.   O. nr.192/17-01-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor
A
  3.   O. nr.1.200/04-04-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare
A
  4.   O. nr.1.306/11-04-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind abrogarea unor acte normative
-
  5.   O. nr.1.596/16-05-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.189/2012 privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2012, seriile a ll-a și a lll-a de admitere
-
  6.   O. nr.2.284/04-07-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții
-
  7.   O. nr.2.323/08-07-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcționarii publici care ocupă funcții publice generale de conducere și execuție, precum și funcții publice specifice asimilate acestora
A
  8.   O. nr.2.408/12-07-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții
-
  9.   O. nr.3.415/21-10-2013 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea numărului comisiilor de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2013, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
-
  10.   O. nr.4.137/20-12-2013 (A.N.F.P.)
Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2013
-


Miercuri, 23 ianuarie 2019, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.