ORDINE
emise în anul 2013 de catre Agenția Națională de Administrare Fiscală

  1.   O. nr.8/07-01-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 172 "Declarație-inventar privind redevențele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate’’
-
  2.   O. nr.17/11-01-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale
A
  3.   O. nr.24/12-01-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  4.   O. nr.65/22-01-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative
A
  5.   O. nr.184/13-02-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  6.   O. nr.195/20-02-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-
  7.   O. nr.230/01-03-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului
A
  8.   O. nr.296/15-03-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
A
  9.   O. nr.339/28-03-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare
A
  10.   O. nr.342/29-03-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
-
  11.   O. nr.378/01-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011
A
  12.   O. nr.393/05-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice
-
  13.   O. nr.450/19-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
A
  14.   O. nr.467/22-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile și modalitățile de suspendare a inspecției fiscale
-
  15.   O. nr.476/22-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  16.   O. nr.504/26-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informațiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS
-
  17.   O. nr.606/29-05-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare
A
  18.   O. nr.607/29-05-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
A
  19.   O. nr.608/29-05-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea anexei nr.6 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-
  20.   O. nr.618/30-05-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
A
  21.   O. nr.622/31-05-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
A
  22.   O. nr.641/04-06-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  23.   O. nr.877/09-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
A
  24.   O. nr.878/09-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-
  25.   O. nr.938/19-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate"
-
  26.   O. nr.1.021/29-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane juridice"
-
  27.   O. nr.1.022/29-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului unor documente întocmite în activitatea de inspecție fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente în mod individual si/sau într-o formă de asociere
-
  28.   O. nr.1.023/29-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2069 privind aprobarea modelului și conținutului unor documente și formulare utilizate în activitatea de inspecție fiscală la persoane fizice
-
  29.   O. nr.1.024/29-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției fiscale"
-
  30.   O. nr.1.534/11-04-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii
V
  31.   O. nr.2.211/19-08-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare
A
  32.   O. nr.2.217/20-07-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  33.   O. nr.2.223/22-08-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"
-
  34.   O. nr.2.224/22-08-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"
-
  35.   O. nr.2.986/09-09-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
A
  36.   O. nr.3.136/26-09-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-
  37.   O. nr.3.329/17-10-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare
A
  38.   O. nr.3.330/17-10-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
A
  39.   O. nr.3.331/17-10-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare
A
  40.   O. nr.3.361/24-10-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar
-
  41.   O. nr.3.449/01-11-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind sigiliile aplicate în cadrul activitătii Direcției Generale Antifraudă Fiscală
-
  42.   O. nr.3.477/07-11-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță
A
  43.   O. nr.3.494/11-11-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", cod A.N.A.F 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală
-
  44.   O. nr.3.504/13-11-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  45.   O. nr.3.581/20-11-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscaiă privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili
A
  46.   O. nr.3.582/20-11-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii
A
  47.   O. nr.3.713/02-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"
A
  48.   O. nr.3.721/02-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției Generale Antifraudă Fiscală
A
  49.   O. nr.3.751/05-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind competența de efectuare a activităților de analiză de risc și selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare
-
  50.   O. nr.3.760/06-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-
  51.   O. nr.3.763/10-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" și 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"
-
  52.   O. nr.3.806/17-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
A
  53.   O. nr.3.816/18-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile de delegare a competenței altui organ de inspecție fiscală pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală
A
  54.   O. nr.3.851/20-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"
A
  55.   O. nr.3.853/20-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit"
A
  56.   O. nr.3.854/20-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"
-
  57.   O. nr.3.883/24-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  58.   O. nr.3.884/24-12-2013 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
A


Joi, 24 ianuarie 2019, 14:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.