ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Sănătății
   1..99 | 100..199 | 200..211   

  1.   O. nr.1/03-01-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea și declararea potențialilor donatori de organe și/sau țesuturi și/sau celule aflați în moarte cerebrală
-
  2.   O. nr.6/08-01-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unitățile sanitare care desfășoară activități de recrutare, testare și donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiți
-
  3.   O. nr.10/205/19/09-01,07-02,13-02-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/96/2007
V
  4.   O. nr.28/18-01-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"
-
  5.   O. nr.40/22-01-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Ghidului de practică medicală pentru specialitatea chirurgie vasculară
-
  6.   O. nr.44/23-01-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune si aflate în utilizare
A
  7.   O. nr.84/437/34/06-02,19-03,27-03-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  8.   O. nr.85/07-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale
-
  9.   O. nr.92/08-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea listei unităților sanitare care realizează activități de recrutare, testare și donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiți
-
  10.   O. nr.174/21-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "Medico Science" - S.R.L. pentru activitatea de bancă de celule stern hematopoietice din sângele placentar, mostre de sânge din cordonul ombilical, mostre de țesut din cordonul ombilical și celule stem mezenchimale din țesutul cordonului ombilical
-
  11.   O. nr.175/22-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea art. 19 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
-
  12.   O. nr.199/26-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiții publice al Ministerului Sănătății și de alocare de fonduri pentru cheltuieli de natura investițiilor unităților sanitare subordonate Ministerului Sănătății
A
  13.   O. nr.200/26-02-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a raportului trimestrial de monitorizarea derulării procesului investițional aferent programului de investiții publice al Ministerului Sănătății
A
  14.   O. nr.207/151/28-02,27-02-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.330/880/2012 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
-
  15.   O. nr.208/157/28-02-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.334/878/2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și âl președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, și de prelungire a aplicabilității acestuia până la data de 28 februarie 2013
-
  16.   O. nr.267/07-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.043/2010
-
  17.   O. nr.354/1.641/11-03,09-04-2013 (M.S., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătătii și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/ll2/2011
-
  18.   O. nr.359/13-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulantă pentru anul 2013
-
  19.   O. nr.360/14-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-
  20.   O. nr.361/14-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie
-
  21.   O. nr.371/15-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Cerințelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea și trasabilitatea țesuturilor și celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum și notificarea incidentelor adverse severe și a reacțiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.763/2007
-
  22.   O. nr.385/15-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "West Eye Hospital" - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee
-
  23.   O. nr.386/15-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "Medsystem Varad" - S.R.L. pentru activitatea de transplant de cornee
-
  24.   O. nr.398/21-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății
A
  25.   O. nr.403/22-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca
-
  26.   O. nr.420/28-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  27.   O. nr.422/29-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014
-
  28.   O. nr.423/191/29-03-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  29.   O. nr.424/29-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
-
  30.   O. nr.425/29-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență
-
  31.   O. nr.428/29-03-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind abrogarea pct. 5 și 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-
  32.   O. nr.436/01-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru acreditarea unității sanitare Spitalul Clinic Colțea - Compartimentul de transplant medular’ pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale și din sângele periferic în scop terapeutic
-
  33.   O. nr.448/194/02-04,01-04-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013
A
  34.   O. nr.449/195/02-04,01-04-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți, pe baza clasificării spitalelor în funcție de competență
-
  35.   O. nr.450/193/02-04,01-04-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013
A
  36.   O. nr.456/02-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România
-
  37.   O. nr.478/05-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind desfășurarea activităților în domeniul transplantului
-
  38.   O. nr.493/09-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind susținerea examenului pentru obținerea calității de arbitru atestat de Ministerul Sănătății în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înființată pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate
-
  39.   O. nr.502/11-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea obligativității raportării lunare a punerii pe piața din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/ fabricanții autorizați
-
  40.   O. nr.511/196/12-04,01-04-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări ele Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
  41.   O. nr.60/512/1258/07-03,15-04,15-05-2013 (M.A.D.R., M.S., M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor și aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerțul paralel și de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecție a plantelor omologat pe teritoriul României
-
  42.   O. nr.173/515/180/02-04,15-04,24-04-2013 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziția, fabricarea și etichetarea sucurilor din fructe și ale altor produse similare destinate consumului uman
V
  43.   O. nr.532/17-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 422/2013
-
  44.   O. nr.3.412/557/19-03,19-04-2013 (M.E.N., M.S.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară
-
  45.   O. nr.563/23-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  46.   O. nr.564/23-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea pozițiilor nr. 4, 5,10,18,20,22, 31, 32,33,38 și 41 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  47.   O. nr.568/24-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-
  48.   O. nr.581/3.848/26-04,05-06-2013 (M.S., M.E.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003
-
  49.   O. nr.585/29-04-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut
A
  50.   O. nr.587/229/30-04-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  51.   O. nr.590/232/07-05-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienți acuți
V
  52.   O. nr.607/08-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare
-
  53.   O. nr.608/08-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizației speciale pentru importul și/sau exportul de sânge uman și/sau componente sanguine umane din ori în alte țări
-
  54.   O. nr.613/09-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie
A
  55.   O. nr.636/13-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
-
  56.   O. nr.658/15-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel national
-
  57.   O. nr.659/15-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. I-V la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora
-
  58.   O. nr.660/15-05-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
-
  59.   O. nr.691/261/22-05-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
-
  60.   O. nr.692/982/23-05-2013 (M.S., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
-
  61.   O. nr.696/1596/63/23-05,26-06,05-07-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  62.   O. nr.715/04-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești
-
  63.   O. nr.724/06-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare și a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, cu sau fără contribuție personală
A
  64.   O. nr.738/10-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind abrogarea pct. 4 al art. 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-
  65.   O. nr.753/2.424/12-06,02-08-2013 (M.S., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății si al ministrului administrației si internelor nr. 697/112/2011
-
  66.   O. nr.792/349/20-06,21-06-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea și certificarea datelor înscrise în Situația obligațiilor de plată peste termenul de scadență, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unitățile sanitare publice cu paturi la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
-
  67.   O. nr.793/20-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, de utilizator de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de transplant de țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic
-
  68.   O. nr.805/27-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  69.   O. nr.816/27-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013
-
  70.   O. nr.817/27-06-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2013
-
  71.   O. nr.823/01-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
A
  72.   O. nr.827/697/02-07,19-07-2013 (M.S., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
A
  73.   O. nr.842/04-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială BABE - S.R.L. punct de lucru Sângeorgiu de Mureș pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distribuție) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)
-
  74.   O. nr.843/04-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială LID MEDLIFE - S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distribuție) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)
-
  75.   O. nr.844/04-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru acreditarea unității sanitare Spitalul Clinic de Urgență Militar "Victor Popescu" pentru activitatea de prelevare și transplant de țesut osos și tendinos
-
  76.   O. nr.850/08-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI
A
  77.   O. nr.851/384/08-07,04-07-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienții acuți
-
  78.   O. nr.860/12-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană
-
  79.   O. nr.1.311/861/24-05,12-07-2013 (M.M.S.C., M.S.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății privind înființarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizarea acestora, precum și pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare ale acestora
-
  80.   O. nr.871/17-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea lit. n) a art. 22 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului- cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public
-
  81.   O. nr.872/17-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Societatea Comercială "Clinica Polisano" - S.R.L., punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare și distribuție) și utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro)
-
  82.   O. nr.876/19-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii
A
  83.   O. nr.877/19-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări
-
  84.   O. nr.901/22-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova pentru activitatea de prelevare și transplant de țesut osos și tendinos
-
  85.   O. nr.902/22-07-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unității sanitare Spitalul Clinic Universitar de Urgență Elias pentru activitatea de prelevare și transplant de țesut osos și tendinos
-
  86.   O. nr.961/536/06-08,08-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
-
  87.   O. nr.962/06-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" București
-
  88.   O. nr.964/06-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind informațiile de interes public ce pot fi comunicate și informațiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătății
A
  89.   O. nr.969/07-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Criteriilor și metodologiei de echivalare a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
-
  90.   O. nr.973/08-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obținerea specializărilor laborator, radiologie- imagistică medicală și balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013
-
  91.   O. nr.1.028/27-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 613/2013
A
  92.   O. nr.1.031/561/28-08,20-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  93.   O. nr.1.032/28-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență
-
  94.   O. nr.1.033/579/28-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienții acuți
-
  95.   O. nr.1.035/577/28-08-2013 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
A
  96.   O. nr.1041/30-08-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale
-
  97.   O. nr.1.060/09-09-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Tichilești (leprozerie)
-
  98.   O. nr.1063/1001/90/11-09,25-09,28-10-2013 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002
-
  99.   O. nr.1.078/16-09-2013 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităților sanitare care realizează activități de recrutare, testare și donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiți
-


Joi, 24 ianuarie 2019, 15:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.