ORDINE
emise în anul 2013 de catre Agenția Națională pentru Resurse Minerale

  1.   O. nr.4/09-01-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România
A
  2.   O. nr.5/14-01-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  3.   O. nr.7/18-01-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unei licențe de dare în administrare și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 431/2012 privind aprobarea unor licențe de explorare
-
  4.   O. nr.15/30-01-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  5.   O. nr.29/07-03-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  6.   O. nr.32/18-03-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81/2013
V
  7.   O. nr.622/14/35/28-03,27-03,27-03-2013 (M.E., A.N.R.E., A.N.R.M.)
ORDIN al ministrului economiei, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 1.284/27/160/2011 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
-
  8.   O. nr.41/04-04-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013
V
  9.   O. nr.59/07-05-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune și de dare în administrare pentru explorare și pentru modificarea Deciziei președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiș Sud
-
  10.   O. nr.69/20-05-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
-
  11.   O. nr.75/30-05-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare și pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 82/2013, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 41/2013
-
  12.   O. nr.81/04-06-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009
-
  13.   O. nr.107/15-07-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare și pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 32/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 81 /2013
-
  14.   O. nr.121/01-08-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  15.   O. nr.140/10-09-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activități de explorare, privind concursul public de ofertă - Runda nr. 83/2013
-
  16.   O. nr.171/21-10-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului- cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid pentru anul 2014
A
  17.   O. nr.185/14-11-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 84/2013
-
  18.   O. nr.199/02-12-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
-
  19.   O. nr.202/2881/2348/04-12,03-12,05-12-2013 (A.N.R.M., M.M.S.C., M.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere
V
  20.   O. nr.211/20-12-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activități de explorare privind concursul public de ofertă - Runda nr. 85/2013
-
  21.   O. nr.213/23-12-2013 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
-


Marți, 20 noiembrie 2018, 10:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.