ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Afacerilor Externe

  1.   O. nr.27/12-01-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea schimbului de scrisori semnate la București la 17 octombrie 2012 și, respectiv, la București la 17 decembrie 2012, care constituie Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene prin care se extinde până la 31 decembrie 2013 valabilitatea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992
-
  2.   O. nr.28/12-01-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Deciziei SC-5/3: Listarea endosulfanului tehnic și a izomerilor aferenți acestuia
-
  3.   O. nr.181/14/06-02,08-02-2013 (M.A.E., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului afacerilor interne privind introducerea obligativității deținerii vizei de tranzit aeroportuar pentru cetățenii Republicii Arabe Siriene care tranzitează aeroporturile din România
-
  4.   O. nr.254/20-02-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
-
  5.   O. nr.418/28-03-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României
-
  6.   O. nr.621/22-04-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Protocolului adițional la Programul de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia în domeniile învățământului, culturii și artei, mass-mediei, tineretului și sportului, semnat la București la 3 martie 2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013
-
  7.   O. nr.622/22-04-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile educației și culturii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului pentru anii 2013-2018, semnat la București la 9 aprilie 2013
-
  8.   O. nr.A/623/23-04-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru publicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 2.087 (2013) și nr. 2.094 (2013) privind situația din Republica Populară Democrată Coreeană
-
  9.   O. nr.740/04-06-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni
A
  10.   O. nr.848/21-06-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea formularelor-tip de înregistrare, certificare, licență și alte documente prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
  11.   O. nr.849/21-06-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
  12.   O. nr.1.038/18-07-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
-
  13.   O. nr.1.095/08-08-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educației, mass-mediei, tineretului, sportului și turismului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse
-
  14.   O. nr.1.266/06-09-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea textului notelor verbale, semnate la București la 23 iunie 2010 și la Tbilisi la 26 august 2010, care constituie schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale în textul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Georgiei cu privire la cooperarea economica, științifică și tehnică, semnat la București la data de 2 iunie 2010
-
  15.   O. nr.1445/1293/2269/29-08,13-09,25-11-2013 (M.F.P., M.A.E., M.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei pentru oompletarea Procedurilor și modalităților de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei și comerțului nr. 1.081/M-1/6k)/480/2005
-
  16.   O. nr.1.446/1294/2268/29-08,13-09,25-11-2013 (M.F.P., M.A.E., M.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor și modalităților de încasare și de decontare a contravalorii creanțelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum și a tehnicilor de analiză și selecție a ofertelor, de negociere și de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.080/M-1/689/481/2005
-
  17.   O. nr.1.381/30-09-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educației, culturii, turismului și mass-media între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la București la 12 septembrie 2013
-
  18.   O. nr.1.475/15-10-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezoluției Consiliului guvernatorilor nr. 137 a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
  19.   O. nr.1.900/10-12-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze pentru perioada 2013-2016, semnat la București la 25 noiembrie 2013
-
  20.   O. nr.1.901/10-12-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe cu privire la condițiile de acordare a indemnizației diplomatice și de stabilire a cuantumului acesteia
-
  21.   O. nr.1.952/20-12-2013 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare, încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Chișinău la 11 noiembrie 2013 și la București la 12 noiembrie 2013, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului, care conține Gazoductul lași-Ungheni ca proiect de colaborare pentru implementarea Acordului în sectorul energetic prin finanțare sau cofinanțare de către România, în sensul articolului 1 paragraful 3 din cel de-al doilea Protocol adițional la Acord, în limita unei contributii maxime de 5.290.000 euro
-
  22.   O. nr.2.074/3.712/19-04,13-05-2013 (M.A.E., M.E.N.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului educației naționale privind acordarea burselor "Eugen lonescu"
-


Joi, 24 ianuarie 2019, 15:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.