ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Educației Naționale
   1..99 | 100..136   

  1.   O. nr.5.64/12-12-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.894/2013 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013- 2014, Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.895/2013 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 20132014 și Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 4.184/2013 privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
-
  2.   O. nr.3.028/15-01-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea art. 29 alin. (3) din Metod olog ia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011
-
  3.   O. nr.3.071/18-01-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Conținutului educativ pentru intervenție timpurie antepreșcolară destinat copiilor cu deficiențe senzoriale multiple/surdocecitate
-
  4.   O. nr.3.084/23-01-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Superior
-
  5.   O. nr.3.104/30-01-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.239/2012
-
  6.   O. nr.3.128/01-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar 2013
-
  7.   O. nr.3.129/01-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011
-
  8.   O. nr.3.130/01-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind modificarea și completarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.564/2011
-
  9.   O. nr.3.155/06-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 6.211/2012
A
  10.   O. nr.3.179/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educational, sesiunea 2013
-
  11.   O. nr.3.201/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Harul" din municipiul Lugoj
-
  12.   O. nr.3.203/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "turism și alimentație", calificările profesionale "asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație", "tehnician nutriționist" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Național Economic "Gheorghe Chițu" din municipiul Craiova
-
  13.   O. nr.3.204/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "electronică automatizări", calificările profesionale "tehnician aparate electromedicale", "tehnician în echipamente biomedicale", domeniul "construcții, instalații și lucrări publice", calificările profesionale "topograf în construcții", "tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Arte și Meserii "Constantin Brâncuși" din municipiul Craiova
-
  14.   O. nr.3.205/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrician electronist auto" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto din municipiul Drobeta-Turnu Severin
-
  15.   O. nr.3.210/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aoordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "umanist", specializarea "filologie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Colegiul Particular "Vasile Goldiș" din municipiul Arad
-
  16.   O. nr.3.211/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "protecția mediului", calificarea profesională "tehnician laborant pentru protecția calității mediului" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Emil Racoviță" din municipiul Brașov
-
  17.   O. nr.3.212/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ "postliceal", domeniul "sănătate si asistență pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" și "asistent medical de farmacie" din cadrul unitătii de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Dr. Bălin Alexandru" din municipiul Mediaș
-
  18.   O. nr.3.213/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" și "asistent medical de farmacie" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din localitatea Călan
-
  19.   O. nr.3.230/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Planeta Copiilor" din municipiul București
-
  20.   O. nr.3.231/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ ”liceal”, profilul ”tehnic”, domeniul ”electric", calificarea profesională ”tehnician metrolog", domeniul ”electronică automatizări", calificarea profesională ”tehnician operator telematică” din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Grupul Școlar Energetic nr. 1 din municipiul Târgu Jiu
-
  21.   O. nr.3.232/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "turism și alimentație", calificarea profesională "agent de turism - ghid" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Economic "Emanuel Gojdu" din municipiul Hunedoara
-
  22.   O. nr.3.233/13-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician operator tehnică de calcul" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Domnul Tudor" din municipiul Drobeta-Turnu Severin
-
  23.   O. nr.3.235/14-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare directă a Universității "Bioterra" din București
-
  24.   O. nr.3.271/25-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.239/2012
-
  25.   O. nr.3.281/26-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 6.211/2012
A
  26.   O. nr.3.306/28-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "liceal", profilul "tehnic", domeniul "construcții, instalații și lucrări", calificarea profesională "tehnician în construcții și lucrări publice", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician mecatronist", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesională "tehnician designer mobilă și amenajări interioare", domeniul "electric", calificarea profesională "tehnician electrotehnist", profilul "resurse naturale și protecția mediului", domeniul "agricultură", calificarea profesională "tehnician în agricultură" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" din localitatea întorsura Buzăului
-
  27.   O. nr.3.307/28-02-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea modelului Atestatului de formare continuă a personalului didactic și modelului "Fișei competențelor și a disciplinelor/temelor"
-
  28.   O. nr.3.359 MD/11-03-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind modificarea Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.000/2012
-
  29.   O. nr.3.371/12-03-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar
-
  30.   O. nr.3.412/557/19-03,19-04-2013 (M.E.N., M.S.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului sănătății privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară
-
  31.   O. nr.3.418/19-03-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a ll-a
-
  32.   O. nr.3.430/20-03-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea programei pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ la specializarea Navigație și transport maritim
-
  33.   O. nr.3.434/25-03-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014
-
  34.   O. nr.3.544/15-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2013-2014
-
  35.   O. nr.3.545/15-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație
A
  36.   O. nr.3.547/15-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea inserției socioprofesionale a absolvenților de învățământ profesional și tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni de la absolvire
-
  37.   O. nr.3.548/15-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea planurilor de învătământ pentru pregătire practică si stagiu de pregătire practică din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a Xl-a, învățământ profesional de 2 ani
-
  38.   O. nr.3.587/22-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale
-
  39.   O. nr.3.597/23-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea criteriilor necesare desemnării reprezentanților instituțiilor membre, respectiv nominalizării membrilor Consiliului National al Calificărilor, organ consultativ al Autorității Naționale pentru Calificări
-
  40.   O. nr.3.622/24-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind sesiunea specială de evaluare națională 2013 pentru elevii din clasa a VII l-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele internaționale
-
  41.   O. nr.3.652/29-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul școlar 2013-2014
-
  42.   O. nr.3.653/29-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București
-
  43.   O. nr.3.674/30-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență Maramureș
-
  44.   O. nr.3.691/30-04-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.587/2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale
-
  45.   O. nr.2.074/3.712/19-04,13-05-2013 (M.A.E., M.E.N.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului educației naționale privind acordarea burselor "Eugen lonescu"
-
  46.   O. nr.3.732/20-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar
-
  47.   O. nr.3.734/21-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea art.16 alin.(6) din anexa nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5.567/2011
-
  48.   O. nr.3.746/24-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul școlar 2013-2014
-
  49.   O. nr.3.750/24-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postii ceai", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu
-
  50.   O. nr.3.751/24-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal "Lumina" din municipiul Oradea
-
  51.   O. nr.3.752/24-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal "Casa Speranței" din municipiul Timișoara
-
  52.   O. nr.3.805/29-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.622/2013 privind sesiunea specială de evaluare națională 2013 pentru elevii din clasa a Vlll-a participanți la loturile naționale de pregătire pentru olimpiadele internaționale
-
  53.   O. nr.3.813/31-05-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2013
-
  54.   O. nr.3.818/03-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind structura anului școlar 2013-2014
-
  55.   O. nr.3.823/03-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educației Naționale privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene
-
  56.   O. nr.3.825/03-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea regulamentelor concursurilor naționale "Prietenii pompierilor" și "Cu viața mea apăr viața"
-
  57.   O. nr.3.847/05-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale
-
  58.   O. nr.581/3.848/26-04,05-06-2013 (M.S., M.E.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003
-
  59.   O. nr.3.867/10-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială Metropolitană "Academia Română pentru Copii" din municipiul București
-
  60.   O. nr.3.894/12-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
-
  61.   O. nr.3.895/12-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
-
  62.   O. nr.3.943/21-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.813/2013 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2013
-
  63.   O. nr.3.974/26-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2012-2013
-
  64.   O. nr.3.980/27-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Butterfly" din localitatea Voluntari
-
  65.   O. nr.4.003/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență lași
-
  66.   O. nr.4.004/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.956/2012 privind înființarea Centrului Județean de Excelentă Bacău
-
  67.   O. nr.4.014/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "gimnazial" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Mea din municipiul București
-
  68.   O. nr.4.015/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Creștină "David" din municipiul Zalău
-
  69.   O. nr.4.016/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Panda" din localitatea Buftea
-
  70.   O. nr.4.017/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Henri Coandă’’ din municipiul Cluj-Napoca
-
  71.   O. nr.4.018/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Șapte ani" din municipiul București
-
  72.   O. nr.4.019/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Gimnazială "Cornerstone" - Filiala Asociației "Hope for the Children International" din municipiul Dorohoi
-
  73.   O. nr.4.020/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Paradis" din municipiul lași
-
  74.   O. nr.4.037/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind fuziunea prin absorbție a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița Creștină "Copiii Harului" din municipiul Lugoj de către unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Harul" din municipiul Lugoj
-
  75.   O. nr.4.038/28-06-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul școlar 2013-2014
-
  76.   O. nr.4.184/11-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
-
  77.   O. nr.4.204/15-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru modificarea anexelor nr. 3,5, 9,18,19, 24,25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
-
  78.   O. nr.4.205/15-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
A
  79.   O. nr.4.215/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-iunie 2013, începând cu anul școlar 2013-2014
-
  80.   O. nr.4.229/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală "Sf. Theodor" din municipiul Constanța
-
  81.   O. nr.4.230/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală F.E.G. din municipiul Râmnicu Vâlcea
-
  82.   O. nr.4.231/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Tic - Pitic" din municipiul Tulcea
-
  83.   O. nr.4.232/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" din municipiul Cluj-Napoca
-
  84.   O. nr.4.233/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița nr. 20 "Samariteanul" din municipiul Suceava
-
  85.   O. nr.4.234/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Colegiul Ecologic "Prof. Univ. Dr. Alexandru lonescu" din municipiul Pitești
-
  86.   O. nr.4.235/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița ,Ariei" din municipiul Ploiești
-
  87.   O. nr.4.236/16-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal "Axia" din municipiul Craiova
-
  88.   O. nr.4.353/25-07-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică, din aria curriculara Tehnologii pentru clasa a Xl-a, învățământ profesional de 2 ani, și a planului de învățământ pentru pregătire practică și stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a Xl-a, învățământ profesional de 2 ani, calificarea operator fabricarea și prelucrarea polimerilor
-
  89.   O. nr.4.383/01-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
A
  90.   O. nr.4.479/09-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preunivereitarde stat evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul școlar 2013-2014
-
  91.   O. nr.4.813/19-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind înființarea Centrului Județean de Excelență Harghita
-
  92.   O. nr.4.872/23-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale "secție bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat
-
  93.   O. nr.4.888/26-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 2 ani
-
  94.   O. nr.4.892/26-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie- mai 2013, începând cu anul școlar 2013-2014
-
  95.   O. nr.4893/26-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Educațional Center" din municipiul Constanța
-
  96.   O. nr.4.909/28-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Institutului Teologic Romano-Catolic din București
-
  97.   O. nr.4.910/28-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Mihai Eminescu" din Timișoara
-
  98.   O. nr.4.911/28-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității Financiar-Bancare din București
-
  99.   O. nr.4.912/28-08-2013 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universității "Mihail Kogălniceanu" din Iași
-


Duminică, 27 mai 2018, 10:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.