ORDINE
emise în anul 2013 de catre Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

  1.   O. nr.3/16-01-2013 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2013 de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007
A
  2.   O. nr.20/28-02-2013 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2013 de modificare a Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007
A


Marți, 20 noiembrie 2018, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.