ORDINE
emise în anul 2013 de catre Institutul Național de Statistică

  1.   O. nr.150/132/25-01,01-02-2013 (M.M.F.P.S.P.V., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale si al președintelui Institutului National de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  2.   O. nr.2.176/931/14-10,30-10-2013 (M.M.F.P.S.P.V., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
-
  3.   O. nr.1.042/13-12-2013 (I.N.S.)
ORDIN al președintelui Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra comunitar cu bunuri în anul 2014
A


Miercuri, 23 ianuarie 2019, 14:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.