ORDINE
emise în anul 2013 de catre Serviciul de Telecomunicații Speciale

  1.   O. nr.251/04-11-2013 (S.T.S.)
ORDIN al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofițeri
-
  2.   O. nr.252/04-11-2013 (S.T.S.)
ORDIN al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri
-
  3.   O. nr.1.570/M. 111/171/4043/10377/540/197/947/20-12,12-11,03-12,20-12,05-10,08-10,21-10,09-10-2013 (M.S., M.A.N., M.Af.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-


Duminică, 20 ianuarie 2019, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.