HOTĂRÂRI
emise în anul 2013 de catre Camera Auditorilor Financiari din România

  1.   H. nr.1/20-04-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinței ordinare anuale a Camerei Auditorilor Financiari din România
-
  2.   H. nr.2/15-01-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
-
  3.   H. nr.5/04-02-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil și a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului științific de doctor obținut în domeniul "contabilitate"
-
  4.   H. nr.13/21-03-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind adoptarea Standardelor internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, emise de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), ediția 2012
-
  5.   H. nr.21/30-04-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
-
  6.   H. nr.22/23-05-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene și care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013
-
  7.   H. nr.29/26-06-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției și au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2013
-
  8.   H. nr.32/31-07-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
-
  9.   H. nr.38/19-09-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, și autorizație de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică
V
  10.   H. nr.39/19-09-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari
A
  11.   H. nr.41/24-10-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România
-
  12.   H. nr.44/24-10-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind revocarea din funcție a prim-vicepreședintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
-
  13.   H. nr.45/24-10-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind alegerea prim-vicepresedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
-
  14.   H. nr.46/24-10-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
-
  15.   H. nr.48/27-11-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elveției și au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 20 noiembrie 2013
-
  16.   H. nr.49/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari
A
  17.   H. nr.50/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013
A
  18.   H. nr.51/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013
A
  19.   H. nr.52/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite (ISRS 4400) contractate prin participarea la licitații, referitoare la verificarea utilizării fondurilor nerambursabile
-
  20.   H. nr.53/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind adoptarea Manualului Codul etic al profesioniștilor contabili, ediția 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde internaționale de etică pentru contabili (IESBA) al Federației Internaționale a Contabililor
-
  21.   H. nr.59/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 262/2011 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar
A
  22.   H. nr.61/12-12-2013 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a interviului pentru reatribuirea calității de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România
-


Miercuri, 21 noiembrie 2018, 02:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.