ORDINE
emise în anul 2014 de catre Ministerul Culturii

  1.   O. nr.2.030/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Casei de locuit cu anexe" din municipiul Sibiu, Str. Constituției nr. 22, județul Sibiu
-
  2.   O. nr.2.031/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică "B", a "Primei fabrici ardeleane de mașini agricole și turnătorie de fer Andreas Rieger" din municipiul Sibiu, Str. Ocnei nr. 33, județul Sibiu
-
  3.   O. nr.2.032/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică ,A", a "Casei de locuit" din Alțâna, Str. Gării nr. 92, județul Sibiu
-
  4.   O. nr.2.033/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Tribunei I" din Stadionul Municipal, Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu nr. 39, județul Cluj
-
  5.   O. nr.2.034/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a Crucii de drum cu troiță din comuna Bucium, satul Bucium Sat (lângă casa cu nr. 166), județul Alba
-
  6.   O. nr.2.035/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Piață" din comuna Bucium, satul Poieni (lângă casa cu nr. 604), județul Alba
-
  7.   O. nr.2.036/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Valea lui Ștefan" din comuna Bucium, satul Valea Negriiesii (lângă casa cu nr. 838), județul Alba
-
  8.   O. nr.2.037/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Țârău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 615), județul Alba
-
  9.   O. nr.2.038/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii episcopului Andrei Șaguna cu troiță" din comuna Bucium, satul Gura Izbitei (lângă casa cu nr. 405), județul Alba
-
  10.   O. nr.2.039/27-01-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Crucii de la Țăndrău" din comuna Bucium, satul Valea Negrilesii (lângă casa cu nr. 632), județul Alba
-
  11.   O. nr.2.099/17-02-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României din București
-
  12.   O. nr.2.100/17-02-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național "George Enescu"
-
  13.   O. nr.2.104/19-02-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național de Artă al României din București
-
  14.   O. nr.2.105/19-02-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național de Istorie a României din București
-
  15.   O. nr.2.129/11-03-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric "Ruinele Bisericii Albe", înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-ll-m-B-16774, din Târgșoru Vechi, județul Prahova, în grupa valorică ,A"
-
  16.   O. nr.2.130/11-03-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind schimbarea grupei valorice a monumentului istoric "Ruinele Bisericii lui Mihnea Turcitul-Biserica Roșie", înscris în Lista monumentelor istorice cu cod PH-ll-m-B-16775, din Târgșoru Vechi, județul Prahova, în grupa valorică "A"
-
  17.   O. nr.2.191/01-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică "B", a "Casei rurale" din municipiul Turda, piața 1 Decembrie 1918 nr. 5, județul Cluj
-
  18.   O. nr.2.193/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru acreditarea Muzeului Național al Satului "Dimitrie Guști"
-
  19.   O. nr.2.194/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru acreditarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
-
  20.   O. nr.2.195/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru acreditarea Complexului Muzeal Național "Moldova"
-
  21.   O. nr.2.196/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru acreditarea Muzeului de Artă Cluj-Napoca
-
  22.   O. nr.2.197/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturi pentru acreditarea Muzeului Național Bran
-
  23.   O. nr.2.198/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturi pentru acreditarea Muzeului "Sfântul Nicodim"
-
  24.   O. nr.2.199/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturi privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic "Mănăstirea Bizere" - punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumușeni, județul Arad
-
  25.   O. nr.2.200/02-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a "Palatului Poștelor" din municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 14, județul Sibiu
-
  26.   O. nr.2.275/23-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
-
  27.   O. nr.2.303/30-04-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii "Sf. Arhangheli" din Str. Bisericii nr. 1, satul Horea, comuna Horea, județul Alba
-
  28.   O. nr.719/740/57/2333/12-05,13-05-2014 (M.A.D.R., M.D.R.A.P., M.A.N., M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului apărării naționale și al viceprim- ministrului, ministrul culturii, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
  29.   O. nr.2.357/20-05-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006
-
  30.   O. nr.2.487/11-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului ministrul culturii, pentru acreditarea Colecției publice de drept privat de interes regional - Sfântu Gheorghe
-
  31.   O. nr.2.488/11-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă, azi Spitalul de Oncologie" din Str. Victoriei nr. 33, municipiul Pitești, județul Argeș, înscris în LMI cod AG-ll-m-B-13458’
-
  32.   O. nr.2.526/28-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind aprobarea cuantumului remunerațiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul național al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Național al Cinematografiei
-
  33.   O. nr.2.530/30-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul "Reconcilierii Româno-Maghiare" din municipiul Arad, str. loan Calvin, județul Arad
-
  34.   O. nr.2.547/31-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului "Calea ferată îngustă Turda-Abrud", tronsonul aferent județului Cluj
-
  35.   O. nr.2.549/31-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Vilă pentru subofițeri" din Oradea, Str. Făgărașului nr. 5/F, județul Bihor
-
  36.   O. nr.2.550/31-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Fântână de apă sărată cu casă" din satul Mintiu, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud
-
  37.   O. nr.2.551/31-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Fântână de apă sărată cu casă" din satul Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
-
  38.   O. nr.2.552/31-07-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Turn Clopotniță" din Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 12, județul Prahova
-
  39.   O. nr.2.570/13-08-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Vila 1" din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, județul Bistrița-Năsăud
-
  40.   O. nr.2.571/13-08-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a "Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial" din Gura Siriului, comuna Siriu, județul Buzău
-
  41.   O. nr.2.572/13-08-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 110, județul Constanța
-
  42.   O. nr.2.595/25-08-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Casă de târgoveț" din str. Mecet nr. 49, municipiul București, sectorul 2, înscris în LMI cod B-ll-m-B- 19184
-
  43.   O. nr.2.624/17-09-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.066/2011
-
  44.   O. nr.2.656/01-10-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Spitalul Orășenesc Buziaș" din Buziaș, Str. Spitalului nr. 4-6; județul Timiș
-
  45.   O. nr.2.668/08-10-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
A
  46.   O. nr.2.740/11-11-2014 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn "Sfânta Treime", Schitul Buluc, comuna Jariștea, județul Vrancea
-
  47.   O. nr.2.741/11-11-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, interimar, pentru acreditarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău
-
  48.   O. nr.2.742/11-11-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, interimar, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Parparia", în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Stațiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, județul Tulcea
-
  49.   O. nr.2.780/18-11-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006
-
  50.   O. nr.2.793/21-11-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii, interimar, pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.379/2006
-
  51.   O. nr.2.815/28-11-2014 (M.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul culturii pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
V


Marți, 09 martie 2021, 03:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.