ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2014 de catre Guvern

  1.   O.U.G. nr.1/29-01-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
V
  2.   O.U.G. nr.2/29-01-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  3.   O.U.G. nr.3/05-02-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative
V
  4.   O.U.G. nr.4/05-02-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
V
  5.   O.U.G. nr.6/12-02-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 'Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
A
  6.   O.U.G. nr.7/19-02-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, și a protocolului adițional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010, și a celui de-al doilea Protocol adițional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011
V
  7.   O.U.G. nr.8/26-02-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
V
  8.   O.U.G. nr.9/26-02-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
V
  9.   O.U.G. nr.10/12-03-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
V
  10.   O.U.G. nr.11/19-03-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  11.   O.U.G. nr.12/19-03-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
A
  12.   O.U.G. nr.13/26-03-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
V
  13.   O.U.G. nr.14/02-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  14.   O.U.G. nr.15/02-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
V
  15.   O.U.G. nr.16/09-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  16.   O.U.G. nr.17/09-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
  17.   O.U.G. nr.18/16-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
V
  18.   O.U.G. nr.19/23-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  19.   O.U.G. nr.20/23-04-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  20.   O.U.G. nr.21/06-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție si autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
V
  21.   O.U.G. nr.22/06-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
V
  22.   O.U.G. nr.23/13-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătătii
V
  23.   O.U.G. nr.24/13-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea alin. (9) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
V
  24.   O.U.G. nr.25/13-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
V
  25.   O.U.G. nr.26/20-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
A
  26.   O.U.G. nr.27/20-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare
V
  27.   O.U.G. nr.28/20-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
V
  28.   O.U.G. nr.29/28-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  29.   O.U.G. nr.30/28-05-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
V
  30.   O.U.G. nr.31/04-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
V
  31.   O.U.G. nr.32/04-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
V
  32.   O.U.G. nr.33/04-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
V
  33.   O.U.G. nr.34/04-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  34.   O.U.G. nr.35/11-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
V
  35.   O.U.G. nr.36/11-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
V
  36.   O.U.G. nr.37/18-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  37.   O.U.G. nr.38/18-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
V
  38.   O.U.G. nr.39/18-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
V
  39.   O.U.G. nr.40/18-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale
V
  40.   O.U.G. nr.41/18-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
V
  41.   O.U.G. nr.42/18-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
V
  42.   O.U.G. nr.43/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
V
  43.   O.U.G. nr.44/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  44.   O.U.G. nr.45/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
V
  45.   O.U.G. nr.46/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  46.   O.U.G. nr.47/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
V
  47.   O.U.G. nr.48/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  48.   O.U.G. nr.49/26-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
V
  49.   O.U.G. nr.50/28-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
V
  50.   O.U.G. nr.51/28-06-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
V
  51.   O.U.G. nr.52/28-08-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale
V
  52.   O.U.G. nr.53/28-08-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
V
  53.   O.U.G. nr.54/28-08-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
A
  54.   O.U.G. nr.55/28-08-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
V
  55.   O.U.G. nr.56/10-09-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
V
  56.   O.U.G. nr.57/22-09-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
V
  57.   O.U.G. nr.58/22-09-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative
V
  58.   O.U.G. nr.59/30-09-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
V
  59.   O.U.G. nr.60/30-09-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
V
  60.   O.U.G. nr.61/01-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
V
  61.   O.U.G. nr.62/01-10-2014 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvemului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
V
  62.   O.U.G. nr.63/01-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
V
  63.   O.U.G. nr.64/07-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
V
  64.   O.U.G. nr.65/15-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  65.   O.U.G. nr.66/15-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
V
  66.   O.U.G. nr.67/21-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A
V
  67.   O.U.G. nr.68/21-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative
V
  68.   O.U.G. nr.69/29-10-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
V
  69.   O.U.G. nr.70/04-11-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015
A
  70.   O.U.G. nr.71/11-11-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  71.   O.U.G. nr.72/11-11-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
A
  72.   O.U.G. nr.73/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010
V
  73.   O.U.G. nr.74/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare
V
  74.   O.U.G. nr.75/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
V
  75.   O.U.G. nr.76/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
V
  76.   O.U.G. nr.77/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
V
  77.   O.U.G. nr.78/03-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
V
  78.   O.U.G. nr.79/10-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991
V
  79.   O.U.G. nr.80/10-12-2014 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
V
  80.   O.U.G. nr.81/10-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
V
  81.   O.U.G. nr.82/10-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
V
  82.   O.U.G. nr.83/12-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  83.   O.U.G. nr.84/12-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
V
  84.   O.U.G. nr.85/12-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
V
  85.   O.U.G. nr.86/17-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  86.   O.U.G. nr.87/17-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  87.   O.U.G. nr.88/23-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  88.   O.U.G. nr.89/23-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
V
  89.   O.U.G. nr.90/23-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
V
  90.   O.U.G. nr.91/23-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
  91.   O.U.G. nr.92/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative
V
  92.   O.U.G. nr.93/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 și Moldovan și alții împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
V
  93.   O.U.G. nr.94/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
V
  94.   O.U.G. nr.95/29-12-2014 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 16:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.