ORDINE
emise în anul 2014 de catre Ministerul Transporturilor
   1..99 | 100..114   

  1.   O. nr.7/10-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor
-
  2.   O. nr.8/13-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru stabilirea condițiilor de operare în spațiul aerian național a aeronavelor civile motorizate fără pilot la bord
T
  3.   O. nr.9/13-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.225(64) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 5 octombrie 2012 și, respectiv, prin Rezoluția MSC.340(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  4.   O. nr.35/22-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
  5.   O. nr.37/23-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității de transport public de pasageri și/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare
-
  6.   O. nr.39/23-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind stabilirea echipajului minim de siguranță pentru navele maritime care arborează pavilion român
V
  7.   O. nr.40/23-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 42/2006 privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto
A
  8.   O. nr.51/24-01-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aplicarea Rezoluției A.1050(27) privind accesul la spațiile închise la bordul navelor, adoptată de Adunarea Organizației Maritime la 30 noiembrie 2011
-
  9.   O. nr.75/03-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere
-
  10.   O. nr.82/05-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC. 339(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  11.   O. nr.83/05-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul calității pentru acoperirile de protecție de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spațiile din dublu bordaj al vrachierelor [Rezoluția MSC.215(82}], adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.341(91} a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  12.   O. nr.84/05-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecție a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă țiței [Rezoluția MSC.288(87)], adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.342(91)a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  13.   O. nr.85/05-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.345(91)a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  14.   O. nr.99/12-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
A
  15.   O. nr.100/12-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1996 pentru amendarea Convenției privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime, 1976, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția LEG.5(99) a Comitetului juridic din 19 aprilie 2012
-
  16.   O. nr.101/12-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR EC- l/E/OP privind autorizarea instructorilor și examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabină si autorizarea organizațiilor de pregătire pentru membrii echipajului de cabină
-
  17.   O. nr.102/12-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind licențierea unor categorii de personal aeronautic civil navigant RACR-LPN 5, ediția 3/2013
-
  18.   O. nr.103/13-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 605/2008 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediția a 2-a
A
  19.   O. nr.114/14-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
-
  20.   O. nr.132/18-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea hărților strategice de zgomot și a Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului aeroportuar ambiental la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
-
  21.   O. nr.137/19-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Autorității Feroviare Române - AFER
A
  22.   O. nr.138/19-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
  23.   O. nr.139/19-02-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC. 182(59) și Rezoluția MEPC.184(59)
-
  24.   O. nr.222/18-03-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind asigurarea transparenței documentațiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziții publice demarate de către Ministerul Transporturilor
A
  25.   O. nr.427/08-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Școlii Superioare de Aviație Civilă
A
  26.   O. nr.428/08-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Autorității Rutiere Române - ARR
-
  27.   O. nr.434/616/10-04,25-04-2014 (M.Tr., M.F.P.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
-
  28.   O. nr.466/17-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.355(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013
V
  29.   O. nr.485/23-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului industrial produs de portul Galați
-
  30.   O. nr.504/556/29-04,14-05-2014 (M.Tr., M.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.260/1.390/2013
-
  31.   O. nr.519/30-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.343(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
V
  32.   O. nr.520/30-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.344(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  33.   O. nr.521/30-04-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.338(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
V
  34.   O. nr.543/05-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării Codului privind nivelurile de zgomot la bordul navelor, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.337(91) a Comitetului de siguranță maritimă din 30 noiembrie 2012
-
  35.   O. nr.547/06-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță pilotajul navelor maritime la intrarea și ieșirea din porturi, între danele aceluiași port și pe căile navigabile interioare
-
  36.   O. nr.548/06-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi
-
  37.   O. nr.554/07-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiunile de agrement
-
  38.   O. nr.558/09-05-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Normei tehnice feroviare "Vehicule de cale ferată. Condiții tehnice pentru repararea cutiilor de osii cu rulmenți"
V
  39.   O. nr.582/817/751/20-05,18-06,19-05-2014 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale’ "Informatică Feroviară" - S.A.; filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  40.   O. nr.657/16-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A și Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2013
V
  41.   O. nr.658/16-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2013
V
  42.   O. nr.968/18-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Autorității Navale Române
-
  43.   O. nr.1.031/18-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectuează transport rutier internațional de mărfuri în vederea acordării si utilizării autorizațiilor CEMT
-
  44.   O. nr.1.032/18-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuinței nr. 211/2003
-
  45.   O. nr.1.033/18-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1
V
  46.   O. nr.1.069/23-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căi le ferate române și a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionare și folosire a legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și interes personal pe căile ferate române
-
  47.   O. nr.1.079/24-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic
V
  48.   O. nr.1.096/24-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecționare și certificare a piloților maritimi, alții decât piloții de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007
A
  49.   O. nr.1.103/25-06-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  50.   O. nr.1.126/02-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturibr privind modificarea Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005
-
  51.   O. nr.1.148/07-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național
-
  52.   O. nr.1.163/08-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind mandatarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. de a modifica prețurile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, și de a semna un act adițional în acest sens
-
  53.   O. nr.1.177/10-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.268(85) a Comitetului de siguranță maritimă din 4 decembrie 2008
-
  54.   O. nr.1.183/10-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea hărților strategice de zgomot pentru portul Brăila
-
  55.   O. nr.1.184/10-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.357(92)din 21 iunie 2013, precum și a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.358(92) din 21 iunie 2013
-
  56.   O. nr.1.186/11-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006
-
  57.   O. nr.1.197/16-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.353(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013
V
  58.   O. nr.800/135/1638/1200/1350/1327/1530/M.102/1948/158/125/03-07,21-08,11-09,16-07,29-08,30-09,09-09,16-09,06-10,18-09,18-08-2014 (M.S., M.Af.I., M.D.R.A.P., M.Tr., M.A.D.R., M.F.P., M.M.S.C., M.A.N., M.A.E., A.N.S.V.S.A., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului transporturilor, al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice, al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor externe, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Planului național de implementare a Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005) în România
V
  59.   O. nr.1.205/22-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 1994 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.351 (92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013
V
  60.   O. nr.1.206/22-07-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2000 pentru siguranța navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.352(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013
V
  61.   O. nr.1215/1244/1628/25-07,15-09,07-08-2014 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale "Sere și Pepiniere" - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S A
-
  62.   O. nr.1216/1243/1629/25-07,15-09,07-08-2014 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale "întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
A
  63.   O. nr.1217/1269/1626/25-07,18-09,07-08-2014 (M.Tr., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale întreținere Mecanizată - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
-
  64.   O. nr.1.252/13-08-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate
-
  65.   O. nr.43/1187/127/1254/2681/1667/18-03,21-07,05-08,14-08,27-08,02-10-2014 (A.N.S.V.S.A., M.A.D.R., M.Af.I., M.Tr., A.N.A.F., M.M.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului transporturilor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, precum și a programului de lucru al acestora
-
  66.   O. nr.1.255/18-08-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate la vagoanele de călători și similare - tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurși pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate"
-
  67.   O. nr.1.266/20-08-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea formei și conținutului carnetelor de marinar brevetelor, certificatelor de capacitate și atestatelor pentru personalul navigant maritim și maritim portuar, precum și a formei și conținutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare
V
  68.   O. nr.1.272/21-08-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru stabilirea cuantumului indemnizației membrilor echipelor de audit, ai echipelor de inspecție și ai echipelor de test, desemnate pentru efectuarea activităților de monitorizare a conformității în securitatea aviației civile
-
  69.   O. nr.1.280/28-08-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal naviganta acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic
-
  70.   O. nr.1.307/08-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Autorității Feroviare Române-AFER
-
  71.   O. nr.1.309/08-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
-
  72.   O. nr.1.310/08-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCITA "Licențierea controlorilor de informare trafic aerian", ediția 1.0/2014
-
  73.   O. nr.1.311/08-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigație aeriană terminală a unor categorii de aeronave civile
-
  74.   O. nr.1.312/08-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD- PETH "Proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor", ediția 3/2014
-
  75.   O. nr.1.317/11-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea condițiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și cele privind contractele pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanțate din fonduri publice
-
  76.   O. nr.1.372/23-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
A
  77.   O. nr.1.387/29-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.318(89) a Comitetului de siguranță maritimă din 20 mai 2011
-
  78.   O. nr.1.388/29-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român
-
  79.   O. nr.1.389/29-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară
-
  80.   O. nr.1.390/1317/23-10,07-11-2014 (M.Tr., M.S.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a componenței acestor comisii
-
  81.   O. nr.1.395/30-09-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al Organizației Maritime Internaționale din 17 iunie 2014
-
  82.   O. nr.1.396/30-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.355(92) prin documentele MSC 92/26/Add.1/Corr.2 din 14 aprilie 2014 și MSC92/26/Add.1/Corr.4din20 iunie 2014 ale Organizației Maritime Internaționale
-
  83.   O. nr.1.397/30-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizației Maritime Internationale din 27 iunie 2014
-
  84.   O. nr.1.414/06-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere", volumul I "Mijloace de radionavigație", ediția 2/2014
-
  85.   O. nr.1.437/14-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvențe aeronautice", ediția 2/2014
-
  86.   O. nr.1.444/16-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
-
  87.   O. nr.1.445/16-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005
-
  88.   O. nr.1.447/16-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere", volumul III "Sisteme de comunicații", partea I - Sisteme digitale pentru comunicații de date, partea II - Sisteme de comunicații de voce, ediția 2/2014
-
  89.   O. nr.1.448/16-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA
-
  90.   O. nr.1.466/20-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.186/2001, Regulamentului de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.482/2006, Regulamentului pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.816/2005, Regulamentului de remorcare și frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.815/2005, Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005, și a Instrucțiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar nr. 201, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.229/2006
-
  91.   O. nr.1.484/24-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificații comune a registrului național al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) si (5) din Directivele 96/48/CE si 2001/16/CE
V
  92.   O. nr.1.485/24-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranță comună pentru supravegherea exercitată de autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță
-
  93.   O. nr.1.501/29-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009
V
  94.   O. nr.1.502/29-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenței de transport feroviar și a certificatelor de siguranță în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România
V
  95.   O. nr.1.503/29-10-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea
-
  96.   O. nr.1505/116/29-10,11-11-2014 (M.Tr., M.A.N.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al ministrului apărării naționale privind stabilirea sectoarelor transfrontaliere de spațiu aerian "Sector DF 1" și "Sector DF 2" din cadrul blocului funcțional de spatiii aerian "DANUBE FAB"
V
  97.   O. nr.1.514/04-11-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
A
  98.   O. nr.1.518/05-11-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.354(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013
V
  99.   O. nr.1.546/14-11-2014 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
-


Duminică, 27 mai 2018, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.