ORDINE
emise în anul 2015 de catre Ministerul Culturii

  1.   O. nr.2.094/10-02-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Național Cotroceni din București
-
  2.   O. nr.2104/12-02-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a clădirii W, corp C1, din municipiul Galați, Str. Domnească nr. 102, județul Galați
-
  3.   O. nr.2.111/17-02-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea denumirii Corului Național de Cameră "Madrigal" în Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin"
-
  4.   O. nr.2.152/13-03-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Militar Național "Regele Ferdinand I"
-
  5.   O. nr.2.170/17-03-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Poșta veche înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod CL-N-m-B-14614 Călărași, str. București nr. 193, județul Călărași
-
  6.   O. nr.2.171/17-03-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-ll-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, județul Cluj
-
  7.   O. nr.2.225/06-04-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Primăriei Sfântu Gheorghe, corp A, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
-
  8.   O. nr.2.226/06-04-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a fostului Abator comunal, str. Mikes Kelemen nr. 36, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
-
  9.   O. nr.2.358/02-06-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipiului București
-
  10.   O. nr.2.487/01-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica "Buna Vestire I", înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-ll-m-B-02076, Str. Călărașilor nr. 3, municipiul Brăila, județul Brăila
-
  11.   O. nr.2.522/10-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Brăilei "Carol I"
-
  12.   O. nr.2.523/10-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Municipal Curtea de Argeș
-
  13.   O. nr.2.524/10-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Județean Buzău
-
  14.   O. nr.2.525/10-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Colecției de artă Lucian Pop
-
  15.   O. nr.2.562/14-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria arheologie, grupa valorică A, a Amfiteatrului roman, Str. Independenței nr. 2, municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
-
  16.   O. nr.2.566/17-07-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă din Bulevardul Primăverii nr. 28, sectorul 1, București
-
  17.   O. nr.2.579/04-08-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a corpurilor C1, C2, C3, C4-parțial, componente ale obiectivului monument istoric "Casă" situat în str. Matei Basarab nr. 59, sectorul 3, București, având cod LMI B-ll-m-B-18088
-
  18.   O. nr.2.600/19-08-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014
-
  19.   O. nr.2.730/04-11-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului lanca
-
  20.   O. nr.2.731/04-11-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Sportului
-
  21.   O. nr.2.732/04-11-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului "Casa Mureșenilor" Brașov
-
  22.   O. nr.2.791/02-12-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru reacreditarea Muzeului Național al Aviației Române
-
  23.   O. nr.2.799/10-12-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management
-
  24.   O. nr.2.823/21-12-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică A, a Exploatării Miniere Petrila, ansamblu situat în Str. Minei nr. 2, orașul Petrila, județul Hunedoara
-
  25.   O. nr.2.828/24-12-2015 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare
-


Marți, 09 martie 2021, 03:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.