ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2015 de catre Guvern

  1.   O.U.G. nr.2/11-03-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
V
  2.   O.U.G. nr.3/18-03-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  3.   O.U.G. nr.4/25-03-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
V
  4.   O.U.G. nr.5/02-04-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind deșeurile de echipamente electrice si electronice
V
  5.   O.U.G. nr.6/07-04-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  6.   O.U.G. nr.7/15-04-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
V
  7.   O.U.G. nr.8/22-04-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  8.   O.U.G. nr.9/29-04-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
V
  9.   O.U.G. nr.10/13-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
  10.   O.U.G. nr.11/13-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" SA. din venituri rezultate din privatizare
V
  11.   O.U.G. nr.12/20-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătătii
V
  12.   O.U.G. nr.13/20-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
V
  13.   O.U.G. nr.14/27-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
V
  14.   O.U.G. nr.15/27-05-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  15.   O.U.G. nr.17/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale
V
  16.   O.U.G. nr.18/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național, precum si pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
V
  17.   O.U.G. nr.19/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
V
  18.   O.U.G. nr.20/10-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
V
  19.   O.U.G. nr.21/24-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
V
  20.   O.U.G. nr.22/24-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societății "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A
V
  21.   O.U.G. nr.23/24-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
A
  22.   O.U.G. nr.24/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
V
  23.   O.U.G. nr.25/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  24.   O.U.G. nr.26/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  25.   O.U.G. nr.27/30-06-2015 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
V
  26.   O.U.G. nr.28/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
A
  27.   O.U.G. nr.29/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  28.   O.U.G. nr.30/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
V
  29.   O.U.G. nr.31/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
V
  30.   O.U.G. nr.32/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Gărzilor forestiere
A
  31.   O.U.G. nr.33/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
V
  32.   O.U.G. nr.34/30-06-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
V
  33.   O.U.G. nr.35/02-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  34.   O.U.G. nr.36/09-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
V
  35.   O.U.G. nr.37/09-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
V
  36.   O.U.G. nr.38/23-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  37.   O.U.G. nr.39/23-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
V
  38.   O.U.G. nr.40/23-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
V
  39.   O.U.G. nr.41/30-09-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
V
  40.   O.U.G. nr.42/07-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
V
  41.   O.U.G. nr.43/14-10-2015 
ORDONANȚĂ de urgentă privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  42.   O.U.G. nr.44/14-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități fiscale
V
  43.   O.U.G. nr.45/23-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
V
  44.   O.U.G. nr.46/23-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  45.   O.U.G. nr.47/23-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
V
  46.   O.U.G. nr.48/23-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
V
  47.   O.U.G. nr.49/23-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
V
  48.   O.U.G. nr.50/27-10-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
V
  49.   O.U.G. nr.51/03-11-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  50.   O.U.G. nr.52/03-11-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
V
  51.   O.U.G. nr.53/03-11-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți
-
  52.   O.U.G. nr.54/04-11-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul învățământului
V
  53.   O.U.G. nr.55/19-11-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
V
  54.   O.U.G. nr.56/25-11-2015 
ORDONANȚĂ de urgentă privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
V
  55.   O.U.G. nr.57/09-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  56.   O.U.G. nr.58/09-12-2015 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea art. 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
  57.   O.U.G. nr.59/09-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
V
  58.   O.U.G. nr.60/16-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) și k) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
V
  59.   O.U.G. nr.61/23-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice
V
  60.   O.U.G. nr.62/23-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
V
  61.   O.U.G. nr.63/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu si a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
A
  62.   O.U.G. nr.64/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
V
  63.   O.U.G. nr.65/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  64.   O.U.G. nr.66/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
V
  65.   O.U.G. nr.67/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  66.   O.U.G. nr.68/30-12-2015 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 16:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.