ORDINE
emise în anul 2016 de catre Ministerul Culturii

  1.   O. nr.2.097/18-02-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova din Ploiești
-
  2.   O. nr.2.098/18-02-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru reacreditarea Muzeului Marinei Române din Constanța
-
  3.   O. nr.2.186/17-03-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului Casă, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, București
-
  4.   O. nr.2456/M.13/537/C/2220/161/3097/304/740/10-12,13-01,15-02,30-03,23-12,27-01,15-03,15-04-2016 (M.A.E., M.A.N., M.J., M.C., M.Af.I., M.E.N.C.Ș., M.S., M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe, al ministrului apărării naționale, al ministrului justiției, al ministrului culturii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educației naționale și cercetării științifice, al ministrului sănătății și al ministrului mediuiui, apelor și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar
-
  5.   O. nr.2.228/01-04-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria m la a și inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoare de monument istoric al Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 6, București și reînscrierea în Lista monumentelor istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente
-
  6.   O. nr.2.239/06-04-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Memorial "Octavian Goga" din localitatea Ciucea, județul Cluj
-
  7.   O. nr.2.258/14-04-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.668/2014
A
  8.   O. nr.2.414/25-05-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului loan și Turnul incintei fortificate în cadrul ansamblului Mănăstirii Hurezi, cod LMI VL-ll-a-A-09894, Str. Mănăstirii nr. 164-164 A, 164 B, sat aparținător Romanii de Jos, orașul Horezu, județul Vâlcea, în LMI, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică A
-
  9.   O. nr.2.486/13-06-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru aprobarea cerințelor minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele juridice de drept privat, în vederea sprijinirii colectării fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii și în scopul achiziționării operei de artă "Cumințenia Pământului"
-
  10.   O. nr.2.487/13-06-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Județean Satu Mare din localitatea Satu Mare, județul Satu Mare
-
  11.   O. nr.2.563/08-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectură, grupa valorică B, a Casei cu spațiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Brașov, județul Brașov
-
  12.   O. nr.2.593/19-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea categoriei monumentului istoric Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, din m în a, schimbarea grupei valorice din B în A și privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monumente de arhitectură, categoria II, grupa valorică A, a Blocului închisoare, Pavilionului corp de gardă, Pavilionului direcțiune și a Zidului incintă, ca subcomponente în cadrul ansamblului Fostul Penitenciar, str. Ion Mihalache nr. 53, municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău
-
  13.   O. nr.2.595/19-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - monument de arhitectură, grupa valorică A, a Bisericii de lemn Buna Vestire cu clopotniță și cimitir, satul Broșteni, comuna Păuca, județul Sibiu
-
  14.   O. nr.2.598/20-07-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B, a Muzeului Mihail Sadoveanu, aleea Sadoveanu nr. 12, municipiul lași, județul Iași
-
  15.   O. nr.2.599/20-06-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fostei Stăreții, azi casă parohială, și a Turnului clopotniță și clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi stradela Bărboi nr. 12, municipiul lași, județul lași, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul - cișmeaua) și Zidul incintei
-
  16.   O. nr.1.182/2.628/03-08,29-07-2016 (M.A.E., M.C.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului culturii pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei anuale "lerunca-Lovinescu" pentru studenți români în Franța
-
  17.   O. nr.3.758/12-09-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006
-
  18.   O. nr.3.765/16-09-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului
-
  19.   O. nr.3.771/20-09-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia
A
  20.   O. nr.3.810/03-10-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Ierarh Nicolae", Piața Unirii nr. 1, orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, categoria I l-arhitectură, categoria m-monument, grupa valorică B
-
  21.   O. nr.3.824/10-10-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casă, situat la adresa str. lonescu Grigore arh. nr. 28, municipiul București, sectorul 2, cod LMI B-ll-m-B-18949
-
  22.   O. nr.3.825/10-10-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină și Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul București, în LMI și clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, și anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard (C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) și elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari
-
  23.   O. nr.3.841/17-10-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului monument istoric Casă, situat în calea Dudești nr. 147, sectorul 3, București, din LMI, categoria II, monument, grupa valorică B
-
  24.   O. nr.3.842/17-10-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Știrbei Vodă nr. 1, municipiul Craiova, județul Dolj
-
  25.   O. nr.3.896/08-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015
-
  26.   O. nr.3.909/11-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", str. Henri Coandă nr. 11, sectorul f, București, cod LMI B-ll-m-B-18440
-
  27.   O. nr.3.934/21-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Fostului sediu al Lojii Masonice din Oradea, Str. Armatei Române nr. 4, orașul Oradea, județul Bihor, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B
-
  28.   O. nr.3.936/21-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A a Zidului Cetății cu turnurile de est, de sud și de vest, str. Bălcescu Nicolae, municipiul Orăștie, județul Hunedoara, ca subcomponentă unica în cadrul ansamblului monument istoric Cetatea Orăștie
-
  29.   O. nr.3.958/21-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos din Galați, județul Galați
-
  30.   O. nr.3.967/25-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei ,Alice", str. Piatra Arsă nr. 4, Sinaia, județul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B
-
  31.   O. nr.3.968/25-11-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii pentru modificarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.297/2006
-
  32.   O. nr.4.071/27-12-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi, județul Prahova, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B
-
  33.   O. nr.4.073/27-12-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, orașul Pecica, județul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B
-
  34.   O. nr.4.074/27-12-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române "Sfinții Trei Ierarhi", orașul Pecica, județul Arad, categoria II - arhitectură, monument, grupa valorică B
-
  35.   O. nr.4.075/27-12-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, județul Harghita, categoria II - arhitectură, categoria m - monument, grupa valorică B
-
  36.   O. nr.4.085/30-12-2016 (M.C.)
ORDIN al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetătii Brăila, situată în municipiul Brăila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II - arhitectură, sit, grupa valorică B
-


Marți, 09 martie 2021, 04:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.