ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2016 de catre Guvern

  1.   O.U.G. nr.1/03-02-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
V
  2.   O.U.G. nr.2/03-02-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  3.   O.U.G. nr.3/24-02-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  4.   O.U.G. nr.4/02-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  5.   O.U.G. nr.5/10-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătâtii
V
  6.   O.U.G. nr.6/11-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
V
  7.   O.U.G. nr.7/16-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  8.   O.U.G. nr.8/23-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  9.   O.U.G. nr.9/30-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
V
  10.   O.U.G. nr.10/30-03-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
V
  11.   O.U.G. nr.11/06-04-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
V
  12.   O.U.G. nr.12/27-04-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului
V
  13.   O.U.G. nr.13/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
V
  14.   O.U.G. nr.14/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolara copiilor provenind din familii defavorizate
V
  15.   O.U.G. nr.15/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
  16.   O.U.G. nr.16/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
V
  17.   O.U.G. nr.17/11-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
V
  18.   O.U.G. nr.18/18-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  19.   O.U.G. nr.19/27-05-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
V
  20.   O.U.G. nr.20/08-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  21.   O.U.G. nr.21/16-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
V
  22.   O.U.G. nr.22/16-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
V
  23.   O.U.G. nr.23/16-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene
-
  24.   O.U.G. nr.24/28-06-2016 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
V
  25.   O.U.G. nr.25/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
A
  26.   O.U.G. nr.26/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
A
  27.   O.U.G. nr.27/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistenței financiare acordate fcomaniei prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perbada de programare 2009-2014
V
  28.   O.U.G. nr.28/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
V
  29.   O.U.G. nr.29/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea regimului juridic al unui imobil
V
  30.   O.U.G. nr.30/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
V
  31.   O.U.G. nr.31/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  32.   O.U.G. nr.32/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
V
  33.   O.U.G. nr.33/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
V
  34.   O.U.G. nr.34/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
V
  35.   O.U.G. nr.35/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  36.   O.U.G. nr.36/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
V
  37.   O.U.G. nr.37/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
V
  38.   O.U.G. nr.38/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
V
  39.   O.U.G. nr.39/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
V
  40.   O.U.G. nr.40/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  41.   O.U.G. nr.41/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  42.   O.U.G. nr.42/28-06-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  43.   O.U.G. nr.43/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016; prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
V
  44.   O.U.G. nr.44/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
V
  45.   O.U.G. nr.45/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  46.   O.U.G. nr.46/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  47.   O.U.G. nr.47/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru buna organizare si desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea si funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondența, precum și modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
V
  48.   O.U.G. nr.48/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
V
  49.   O.U.G. nr.49/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IIl-a - zone protejate
V
  50.   O.U.G. nr.50/31-08-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
V
  51.   O.U.G. nr.51/14-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
V
  52.   O.U.G. nr.52/14-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
V
  53.   O.U.G. nr.53/14-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
V
  54.   O.U.G. nr.54/14-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
A
  55.   O.U.G. nr.55/14-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
V
  56.   O.U.G. nr.56/19-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere si promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
V
  57.   O.U.G. nr.57/19-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
V
  58.   O.U.G. nr.58/19-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
V
  59.   O.U.G. nr.59/28-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 890 din Legea tir. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  60.   O.U.G. nr.60/28-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
V
  61.   O.U.G. nr.61/28-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
V
  62.   O.U.G. nr.62/28-09-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară
V
  63.   O.U.G. nr.63/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
V
  64.   O.U.G. nr.64/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
V
  65.   O.U.G. nr.65/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.
V
  66.   O.U.G. nr.66/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
A
  67.   O.U.G. nr.67/05-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
V
  68.   O.U.G. nr.68/12-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
A
  69.   O.U.G. nr.69/12-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
V
  70.   O.U.G. nr.70/26-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  71.   O.U.G. nr.71/26-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  72.   O.U.G. nr.72/26-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
V
  73.   O.U.G. nr.73/26-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, Str. Arțarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
V
  74.   O.U.G. nr.74/26-10-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
V
  75.   O.U.G. nr.75/02-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România
V
  76.   O.U.G. nr.76/02-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
V
  77.   O.U.G. nr.77/09-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
V
  78.   O.U.G. nr.78/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  79.   O.U.G. nr.79/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
V
  80.   O.U.G. nr.80/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  81.   O.U.G. nr.81/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
V
  82.   O.U.G. nr.82/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  83.   O.U.G. nr.83/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  84.   O.U.G. nr.84/16-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
V
  85.   O.U.G. nr.85/23-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
V
  86.   O.U.G. nr.86/23-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
V
  87.   O.U.G. nr.87/23-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
V
  88.   O.U.G. nr.88/29-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
V
  89.   O.U.G. nr.89/29-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România
V
  90.   O.U.G. nr.90/29-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
V
  91.   O.U.G. nr.91/29-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
V
  92.   O.U.G. nr.92/29-11-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V
  93.   O.U.G. nr.93/08-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
V
  94.   O.U.G. nr.94/08-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
V
  95.   O.U.G. nr.95/08-12-2016 
Ordonanța de urgență pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
V
  96.   O.U.G. nr.96/08-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
V
  97.   O.U.G. nr.97/08-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
V
  98.   O.U.G. nr.98/15-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  99.   O.U.G. nr.99/15-12-2016 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.