ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2017 de catre Guvern
   1..99 | 100..117   

  1.   O.U.G. nr.1/04-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  2.   O.U.G. nr.2/06-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal- bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative
V
  3.   O.U.G. nr.3/06-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  4.   O.U.G. nr.4/12-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
V
  5.   O.U.G. nr.5/18-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
A
  6.   O.U.G. nr.6/18-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
V
  7.   O.U.G. nr.7/25-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
V
  8.   O.U.G. nr.8/25-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenori at a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
V
  9.   O.U.G. nr.9/27-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
V
  10.   O.U.G. nr.10/27-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
V
  11.   O.U.G. nr.11/27-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb
V
  12.   O.U.G. nr.12/27-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  13.   O.U.G. nr.13/31-01-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
A
  14.   O.U.G. nr.14/05-02-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
V
  15.   O.U.G. nr.15/09-02-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  16.   O.U.G. nr.16/23-02-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică In agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
V
  17.   O.U.G. nr.17/23-02-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul învățământului
V
  18.   O.U.G. nr.18/27-02-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asistența medicală comunitară
V
  19.   O.U.G. nr.19/02-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
V
  20.   O.U.G. nr.20/08-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
V
  21.   O.U.G. nr.21/16-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
V
  22.   O.U.G. nr.22/16-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
V
  23.   O.U.G. nr.23/22-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
V
  24.   O.U.G. nr.24/30-03-2017 
ORDONANȚĂ de urgentă privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
V
  25.   O.U.G. nr.25/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
V
  26.   O.U.G. nr.26/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
V
  27.   O.U.G. nr.27/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
V
  28.   O.U.G. nr.28/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
V
  29.   O.U.G. nr.29/30-03-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
V
  30.   O.U.G. nr.30/05-04-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  31.   O.U.G. nr.31/20-04-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București, în perioada 6-9 octombrie 2017
V
  32.   O.U.G. nr.32/20-04-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
V
  33.   O.U.G. nr.33/27-04-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
V
  34.   O.U.G. nr.34/05-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
-
  35.   O.U.G. nr.35/05-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
A
  36.   O.U.G. nr.36/05-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
V
  37.   O.U.G. nr.37/11-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului
-
  38.   O.U.G. nr.38/18-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii educației fizice si sportului nr. 69/2000
V
  39.   O.U.G. nr.39/31-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
-
  40.   O.U.G. nr.40/31-05-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  41.   O.U.G. nr.41/09-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene
V
  42.   O.U.G. nr.42/09-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
V
  43.   O.U.G. nr.43/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
V
  44.   O.U.G. nr.44/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
V
  45.   O.U.G. nr.45/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
V
  46.   O.U.G. nr.46/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
A
  47.   O.U.G. nr.47/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  48.   O.U.G. nr.48/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
V
  49.   O.U.G. nr.49/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
V
  50.   O.U.G. nr.50/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  51.   O.U.G. nr.51/30-06-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  52.   O.U.G. nr.52/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
V
  53.   O.U.G. nr.53/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și oompletarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  54.   O.U.G. nr.54/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
V
  55.   O.U.G. nr.55/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
V
  56.   O.U.G. nr.56/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
V
  57.   O.U.G. nr.57/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
V
  58.   O.U.G. nr.58/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
V
  59.   O.U.G. nr.59/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
V
  60.   O.U.G. nr.60/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
V
  61.   O.U.G. nr.61/04-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
V
  62.   O.U.G. nr.62/30-08-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal bugetare
V
  63.   O.U.G. nr.63/13-09-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
V
  64.   O.U.G. nr.64/13-09-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
V
  65.   O.U.G. nr.65/21-09-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
V
  66.   O.U.G. nr.66/21-09-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
V
  67.   O.U.G. nr.67/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
V
  68.   O.U.G. nr.68/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
V
  69.   O.U.G. nr.69/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010
V
  70.   O.U.G. nr.70/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
V
  71.   O.U.G. nr.71/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontiera responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
V
  72.   O.U.G. nr.72/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
V
  73.   O.U.G. nr.73/05-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Muncă, precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților
V
  74.   O.U.G. nr.74/11-10-2017 
ORDONANȚĂ de urgentă privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulantă județene și pentru Serviciul de Ambulanță Bucuresti-llfov
V
  75.   O.U.G. nr.75/11-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
V
  76.   O.U.G. nr.76/11-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare
V
  77.   O.U.G. nr.77/26-10-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
V
  78.   O.U.G. nr.78/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
V
  79.   O.U.G. nr.79/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
V
  80.   O.U.G. nr.80/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
A
  81.   O.U.G. nr.81/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
V
  82.   O.U.G. nr.82/08-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  83.   O.U.G. nr.83/15-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
V
  84.   O.U.G. nr.84/15-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
V
  85.   O.U.G. nr.85/22-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
-
  86.   O.U.G. nr.86/22-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 alin. (1 ) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
A
  87.   O.U.G. nr.87/29-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
-
  88.   O.U.G. nr.88/29-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  89.   O.U.G. nr.89/29-11-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
V
  90.   O.U.G. nr.90/06-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
V
  91.   O.U.G. nr.91/06-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
V
  92.   O.U.G. nr.92/06-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
V
  93.   O.U.G. nr.93/06-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate
V
  94.   O.U.G. nr.94/06-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
V
  95.   O.U.G. nr.95/06-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
V
  96.   O.U.G. nr.96/14-12-2017 
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
V
  97.   O.U.G. nr.97/14-12-2017 
Ordonanță de urgență privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
V
  98.   O.U.G. nr.98/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind funcția de control exante al procesului de atribuirea contractelor/ acondurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
V
  99.   O.U.G. nr.99/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
V


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 16:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.