ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2017 de catre Guvern
   1..99 | 100..117   

  100.   O.U.G. nr.100/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
V
  101.   O.U.G. nr.101/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
V
  102.   O.U.G. nr.102/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
V
  103.   O.U.G. nr.103/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
V
  104.   O.U.G. nr.104/14-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
A
  105.   O.U.G. nr.105/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  106.   O.U.G. nr.106/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
V
  107.   O.U.G. nr.107/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
V
  108.   O.U.G. nr.108/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unui termen
V
  109.   O.U.G. nr.109/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
A
  110.   O.U.G. nr.110/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Programul de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
V
  111.   O.U.G. nr.111/20-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
V
  112.   O.U.G. nr.112/28-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
V
  113.   O.U.G. nr.113/28-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unui termen
V
  114.   O.U.G. nr.114/28-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
V
  115.   O.U.G. nr.115/28-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
V
  116.   O.U.G. nr.116/28-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
V
  117.   O.U.G. nr.117/28-12-2017 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui buh aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil
V


Luni, 18 octombrie 2021, 04:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.