ORDINE
emise în anul 2017 de catre Ministerul Sănătății
   1..99 | 100..164   

  100.   O. nr.933/862/11-08-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  101.   O. nr.1024/1582/934/20-07,18-08,16-08-2017 (M.F.P., M.M.J.S., M.S.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"
V
  102.   O. nr.942/21-08-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe si asistentii medicali
A
  103.   O. nr.947/22-08-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind abrogarea lit. c) a art. 15 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice
-
  104.   O. nr.954/24-08-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice
-
  105.   O. nr.963/29-08-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate
-
  106.   O. nr.966/30-08-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înființarea Comisiei Naționale de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale și pentru aprobarea componenței acesteia
-
  107.   O. nr.989/30-08-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2004 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea fotografiilor color sau a altor ilustrații în cadrul avertismentelor de sănătate pe pachetele de tutun, Ordinului ministrului sănătății publice nr. 618/2007 privind aprobarea avertismentelor combinate pe pachetele de tutun, selectate în mod exclusiv din Biblioteca electronică de documente-sursă a Comisiei Europene, si Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.349/2008 privind stabilirea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (1)-(4) din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
  108.   O. nr.1.020/04-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 377/2017
-
  109.   O. nr.1.023/05-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice
-
  110.   O. nr.1.028/06-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale și stabilirea cuantumului de participare la examenul național pentru obținerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă și sănătate publică, Nutriție și dietetică, Laborator și Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie2017
-
  111.   O. nr.1.038/08-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor și operațiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România de către unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori, fabricanți autorizați și farmaciile cu circuit închis și deschis
-
  112.   O. nr.1.040/08-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 448/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
-
  113.   O. nr.1.041/08-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut
-
  114.   O. nr.1.042/08-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute
-
  115.   O. nr.1.043/08-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă
-
  116.   O. nr.1071/16.413/13-09,29-09-2017 (M.S., A.N.A.P.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1.082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide
-
  117.   O. nr.1.080/18-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 447/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie intensivă nou-născuți
A
  118.   O. nr.1.142/28-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  119.   O. nr.1.148/28-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova
-
  120.   O. nr.1.149/28-09-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale
-
  121.   O. nr.1.154/02-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare și control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici" București, a componențelor nominale ale comisiilor de avizare și control al actelor medico- legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, lași, Timișoara, Târgu Mureș și Craiova, precum și a modului de funcționare a acestor comisii
-
  122.   O. nr.1.160/02-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
A
  123.   O. nr.1.161/02-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017
-
  124.   O. nr.1.162/02-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017
-
  125.   O. nr.1.163/5.313/02-10,09-10-2017 (M.S., M.E.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017
-
  126.   O. nr.1.178/987/11-10,10-10-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  127.   O. nr.1.202/16-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
-
  128.   O. nr.1.203/16-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenței pentru laboratoare de analize medicale
-
  129.   O. nr.1.212/979/17-10,09-10-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat
A
  130.   O. nr.1.240/25-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea criteriilor specifice pentru prioritizarea investițiilor privind consolidarea infrastructurii ambulatoriilor eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul specific 8.1 "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate" din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea A -Ambulatorii
-
  131.   O. nr.1.249/26-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
-
  132.   O. nr.1.252/1.907/27-10,09-11-2017 (M.S., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului muncii și justiției sociale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii familiei și protecției sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale, precum și a listei prestațiilor medicale aferente
-
  133.   O. nr.1.257/30-10-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecția și evaluarea donatorului de țesuturi și celule, sistemele de alertă si procedurile de urgență, calificarea personalului din băncile de țesuturi și celule, sistemul de calitate, importul și exportul de țesuturi si celule umane, relațiile între băncile de țesuturi și celule și terțe părți
-
  134.   O. nr.1.259/1.906/30-10,09-11-2017 (M.S., M.M.J.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului muncii și justiției sociale privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora
-
  135.   O. nr.1.261/1.138/31-10,26-10-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  136.   O. nr.1.291/03-11-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice
-
  137.   O. nr.1.297/06-11-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
A
  138.   O. nr.1.303/1.185/07-11,08-11-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
-
  139.   O. nr.1.342/1.192/16-11,13-11-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
V
  140.   O. nr.1346/1478/130/20-11,07-12,22-11-2017 (M.S., M.M., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al viceprim- ministrului, ministrul mediului, și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
-
  141.   O. nr.1.369/27-11-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara
-
  142.   O. nr.1.384/1.230/29-11,28-11-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate rir. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  143.   O. nr.1.388/05-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca
-
  144.   O. nr.1.389/05-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
A
  145.   O. nr.1.390/05-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei, a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant, precum și atribuțiile directorului adjunct strategie-management al Agenției Naționale de Transplant
-
  146.   O. nr.1.398/07-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
-
  147.   O. nr.1.399/07-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 477/2009 privind infiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic si stabilirea datelor necesare mregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de inregistrare la Agentia Nationala de Transplant
-
  148.   O. nr.1.415/12-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut
A
  149.   O. nr.1.418/12-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
-
  150.   O. nr.1.419/12-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri
-
  151.   O. nr.1.440/1.277/15-12,14-12-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
-
  152.   O. nr.1.442/15-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" București
-
  153.   O. nr.1447/M.150/157/3961/C/15771/703/264/1249/19-12,22-11,18-12,22-12,26-09,05-10,02-10,05-10-2017 (M.S., M.A.N., M.Af.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești si furnizorii de servicii medicale si medicamente care aparțin acestei rețele
-
  154.   O. nr.1.459/20-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea contului pentru depunerea taxei de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă județene și serviciul de ambulanță București-Ilfov
-
  155.   O. nr.1.461/21-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
-
  156.   O. nr.1.463/1/16/21-12,09-01,18-01-2018 (M.S., A.N.S.V.S.A., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului sănătății, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Normele privind solvenții de extracție utilizați în producerea alimentelor și a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 185/153/2002
-
  157.   O. nr.1.484/7310/21-12,28-12-2017 (M.S., M.D.R.A.P.F.E.)
ORDIN al ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112/2011
-
  158.   O. nr.1.496/22-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii
-
  159.   O. nr.1.498/1.301/27-12,22-12-2017 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
A
  160.   O. nr.1.530/28-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010
-
  161.   O. nr.1.532/29-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare
V
  162.   O. nr.1.533/29-12-2017 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase
V
  163.   O. nr.1537/29-12-2017 (M.S.)
ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
-
  164.   O. nr.1.236/5.419/24-10,25-10-2017 (M.S., M.E.N.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației naționale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017
-


Miercuri, 21 aprilie 2021, 01:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.