ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2019 de catre Guvern

  1.   O.U.G. nr.1/30-01-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
  2.   O.U.G. nr.2/30-01-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
  3.   O.U.G. nr.3/08-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției
-
  4.   O.U.G. nr.4/15-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea obiectivului de investiții "Canal magistral Șiret- Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
-
  5.   O.U.G. nr.5/15-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
-
  6.   O.U.G. nr.6/15-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
-
  7.   O.U.G. nr.7/19-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutuljudecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
  8.   O.U.G. nr.8/19-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO)
-
  9.   O.U.G. nr.9/19-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  10.   O.U.G. nr.10/19-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
-
  11.   O.U.G. nr.11/27-02-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative
-
  12.   O.U.G. nr.12/05-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
-
  13.   O.U.G. nr.13/05-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
-
  14.   O.U.G. nr.14/12-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
-
  15.   O.U.G. nr.15/12-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene
-
  16.   O.U.G. nr.16/12-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
-
  17.   O.U.G. nr.17/19-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  18.   O.U.G. nr.18/19-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  19.   O.U.G. nr.19/29-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  20.   O.U.G. nr.20/29-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale-Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultura în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Romane"
-
  21.   O.U.G. nr.21/29-03-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
  22.   O.U.G. nr.22/03-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții
-
  23.   O.U.G. nr.23/03-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
  24.   O.U.G. nr.24/03-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
  25.   O.U.G. nr.25/18-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  26.   O.U.G. nr.26/18-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  27.   O.U.G. nr.27/24-04-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  28.   O.U.G. nr.28/08-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 34 din Ordonanța de urgență â Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  29.   O.U.G. nr.29/08-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
-
  30.   O.U.G. nr.30/14-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  31.   O.U.G. nr.31/14-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  32.   O.U.G. nr.32/23-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
-
  33.   O.U.G. nr.33/23-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
A
  34.   O.U.G. nr.34/23-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
-
  35.   O.U.G. nr.35/23-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  36.   O.U.G. nr.37/30-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
-
  37.   O.U.G. nr.38/30-05-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
  38.   O.U.G. nr.40/03-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
  39.   O.U.G. nr.41/12-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide
-
  40.   O.U.G. nr.42/12-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
-
  41.   O.U.G. nr.43/12-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
-
  42.   O.U.G. nr.44/20-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
  43.   O.U.G. nr.45/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
-
  44.   O.U.G. nr.46/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situatii de urgentă "RO-ALERT"
-
  45.   O.U.G. nr.47/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
  46.   O.U.G. nr.48/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  47.   O.U.G. nr.49/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
-
  48.   O.U.G. nr.50/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
  49.   O.U.G. nr.51/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
-
  50.   O.U.G. nr.52/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
-
  51.   O.U.G. nr.53/25-06-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
-
  52.   O.U.G. nr.54/03-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
-
  53.   O.U.G. nr.55/03-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  54.   O.U.G. nr.56/03-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
-
  55.   O.U.G. nr.57/03-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Codul administrativ
-
  56.   O.U.G. nr.58/03-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  57.   O.U.G. nr.59/03-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
-
  58.   O.U.G. nr.60/04-07-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici
-
  59.   O.U.G. nr.61/27-08-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
  60.   O.U.G. nr.62/27-08-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice
-
  61.   O.U.G. nr.63/12-09-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  62.   O.U.G. nr.64/12-09-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
-
  63.   O.U.G. nr.65/12-09-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
-
  64.   O.U.G. nr.66/12-09-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
-
  65.   O.U.G. nr.67/19-09-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
  66.   O.U.G. nr.68/06-11-2019 
Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  67.   O.U.G. nr.69/13-11-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024
-
  68.   O.U.G. nr.70/13-11-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
-
  69.   O.U.G. nr.71/28-11-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
  70.   O.U.G. nr.72/28-11-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
-
  71.   O.U.G. nr.73/06-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind siguranța feroviară
-
  72.   O.U.G. nr.74/10-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, precum si pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-
  73.   O.U.G. nr.75/13-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeana, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
  74.   O.U.G. nr.76/13-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (51) și (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art. II din Ordonanța Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
-
  75.   O.U.G. nr.77/18-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
  76.   O.U.G. nr.78/18-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
  77.   O.U.G. nr.79/20-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene
-
  78.   O.U.G. nr.80/20-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
-
  79.   O.U.G. nr.81/20-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele si subsectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în pretul energiei electrice
-
  80.   O.U.G. nr.82/27-12-2019 
Ordonantă de urgentă privind prorogarea termenului prevazut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
  81.   O.U.G. nr.83/27-12-2019 
Ordonantă de urgentă privind completarea art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Natională a Drumurilor din România"
-
  82.   O.U.G. nr.84/27-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
  83.   O.U.G. nr.85/27-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  84.   O.U.G. nr.86/27-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvemului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor si a resurselor financiare necesare returnării donatiilor colectate pentru achizitionarea unui bun apartinând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil
-
  85.   O.U.G. nr.87/27-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
-
  86.   O.U.G. nr.88/27-12-2019 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
  87.   O.U.G. nr.89/30-12-2019 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 511 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice si modificarea unor acte normative
-
  88.   O.U.G. nr.90/30-12-2019 
Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale
-
  89.   O.U.G. nr.91/30-12-2019 
Ordonantă de urgentă privind desfiintarea Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989
-


Sâmbătă, 18 septembrie 2021, 17:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.