LEGI
adoptate în anul 2020
   1..99 | 100..199 | 200..298   

  1.   L. nr.1/06-01-2020 
LEGE privind pensiile ocupationale
-
  2.   L. nr.2/06-01-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
-
  3.   L. nr.3/06-01-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României
-
  4.   L. nr.4/06-01-2020 
LEGE pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
  5.   L. nr.5/06-01-2020 
Legea bugetului de stat pe anul 2020
-
  6.   L. nr.6/06-01-2020 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
-
  7.   L. nr.7/06-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  8.   L. nr.8/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
  9.   L. nr.9/09-01-2020 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale
-
  10.   L. nr.10/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
  11.   L. nr.11/09-01-2020 
LEGE privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice
-
  12.   L. nr.12/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Politiei Române
-
  13.   L. nr.13/09-01-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  14.   L. nr.14/14-01-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  15.   L. nr.15/15-01-2020 
LEGE pentru înfiintarea Muzeului National "Brătianu"
-
  16.   L. nr.16/19-02-2020 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
  17.   L. nr.17/02-02-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
-
  18.   L. nr.18/05-03-2020 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est și privilegiile și imunitătile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan la 12 octombrie 2018
-
  19.   L. nr.19/14-03-2020 
LEGE privind acordarea unor zile libere părintilor pentru supravegherea copiilor, în situatia închiderii temporare a unitătilor de învătământ
-
  20.   L. nr.20/17-03-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgentă medicală, precum si unele măsuri aferente instituirii carantinei
-
  21.   L. nr.21/18-03-2020 
LEGE privind Codul aerian
-
  22.   L. nr.22/18-03-2020 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea articolului 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România
-
  23.   L. nr.23/20-03-2020 
LEGE privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora
-
  24.   L. nr.24/20-03-2020 
LEGE pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
  25.   L. nr.25/20-03-2020 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018
-
  26.   L. nr.26/23-03-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
  27.   L. nr.27/27-03-2020 
LEGE privind limba semnelor române
-
  28.   L. nr.28/27-03-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
  29.   L. nr.29/27-03-2020 
LEGE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
-
  30.   L. nr.30/27-03-2020 
LEGE pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părtilor, la data de 14 octombrie 2016
-
  31.   L. nr.31/31-03-2020 
LEGE pentru abrogarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
-
  32.   L. nr.32/31-03-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităti fiscale si pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscai
-
  33.   L. nr.33/31-03-2020 
LEGE pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 și pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
  34.   L. nr.34/31-03-2020 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
-
  35.   L. nr.35/31-03-2020 
LEGE privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
-
  36.   L. nr.36/31-03-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
  37.   L. nr.37/02-04-2020 
LEGE pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  38.   L. nr.38/02-04-2020 
LEGE pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
-
  39.   L. nr.39/02-04-2020 
LEGE privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
-
  40.   L. nr.40/02-04-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia
-
  41.   L. nr.41/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  42.   L. nr.42/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  43.   L. nr.43/03-04-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  44.   L. nr.44/03-04-2020 
LEGE privind instituirea Zilei Satului Românesc
-
  45.   L. nr.45/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
-
  46.   L. nr.46/03-04-2020 
LEGE pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  47.   L. nr.47/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  48.   L. nr.48/03-04-2020 
LEGE pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  49.   L. nr.49/16-04-2020 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învătământul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
  50.   L. nr.50/27-04-2020 
LEGE pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
-
  51.   L. nr.51/27-04-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  52.   L. nr.52/13-05-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
  53.   L. nr.53/14-05-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
-
  54.   L. nr.54/14-05-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
-
  55.   L. nr.55/15-05-2020 
LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
  56.   L. nr.56/15-05-2020 
LEGE pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale împotriva COVID-19
-
  57.   L. nr.57/15-05-2020 
LEGE privind gospodărirea durabilă a pădurilor României
-
  58.   L. nr.58/15-05-2020 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproductie
-
  59.   L. nr.59/19-05-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  60.   L. nr.60/19-05-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
-
  61.   L. nr.61/19-05-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
  62.   L. nr.62/20-05-2020 
LEGE privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență
-
  63.   L. nr.63/20-05-2020 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
  64.   L. nr.64/21-05-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
  65.   L. nr.65/21-05-2020 
LEGE pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  66.   L. nr.66/21-05-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
  67.   L. nr.67/26-06-2020 
LEGE pentru completarea art. 9 din Legea apelor nr. 107/1996
-
  68.   L. nr.68/26-06-2020 
LEGE pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
  69.   L. nr.69/29-05-2020 
LEGE pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 278. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
-
  70.   L. nr.70/29-05-2020 
LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011
-
  71.   L. nr.71/02-06-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară
-
  72.   L. nr.72/05-06-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
-
  73.   L. nr.73/05-06-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
-
  74.   L. nr.74/05-06-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
  75.   L. nr.75/10-06-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
  76.   L. nr.76/10-06-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar
-
  77.   L. nr.77/10-06-2020 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  78.   L. nr.78/11-06-2020 
LEGE privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, aflate în finantarea autoritătilor administratiei publice locale
-
  79.   L. nr.79/12-06-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013
-
  80.   L. nr.80/12-06-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  81.   L. nr.81/12-06-2020 
LEGE pentru ratificarea Acordului privind protectia investitiilor dintre Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi la 30 iunie 2019
-
  82.   L. nr.82/17-06-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgentă
-
  83.   L. nr.83/17-06-2020 
LEGE pentru modificarea art. 260 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
-
  84.   L. nr.84/17-06-2020 
LEGE privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  85.   L. nr.85/18-06-2020 
LEGE pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  86.   L. nr.86/19-06-2020 
LEGE pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
  87.   L. nr.87/25-06-2020 
LEGE pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  88.   L. nr.88/25-06-2020 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
-
  89.   L. nr.89/25-06-2020 
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
  90.   L. nr.90/25-06-2020 
LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019
-
  91.   L. nr.91/25-06-2020 
LEGE privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum si pentru organizarea și funcționarea Autorității Electoraie Permanente
-
  92.   L. nr.92/25-06-2020 
LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
  93.   L. nr.93/25-06-2020 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019 la București
-
  94.   L. nr.94/25-06-2020 
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafured la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași dată, la Convenția-cadru privind protecția si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
  95.   L. nr.95/26-06-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
-
  96.   L. nr.96/26-06-2020 
LEGE pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
-
  97.   L. nr.97/26-06-2020 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
-
  98.   L. nr.98/29-06-2020 
LEGE privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980
-
  99.   L. nr.99/29-06-2020 
LEGE pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
-


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 03:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.