ORDONANȚE DE URGENȚĂ
emise în anul 2020 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..226   

  100.   O.U.G. nr.100/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
  101.   O.U.G. nr.101/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
-
  102.   O.U.G. nr.102/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituții aflate în subordinea și, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
-
  103.   O.U.G. nr.103/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
-
  104.   O.U.G. nr.104/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
-
  105.   O.U.G. nr.105/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii
-
  106.   O.U.G. nr.106/25-06-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  107.   O.U.G. nr.107/01-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea art. II din Ordonanța Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene
-
  108.   O.U.G. nr.108/01-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  109.   O.U.G. nr.109/01-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE
-
  110.   O.U.G. nr.110/01-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 1
-
  111.   O.U.G. nr.111/01-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
-
  112.   O.U.G. nr.112/09-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România"
-
  113.   O.U.G. nr.113/09-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
  114.   O.U.G. nr.114/09-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
-
  115.   O.U.G. nr.115/16-07-2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri de distribuire a acestora
-
  116.   O.U.G. nr.116/22-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret
-
  117.   O.U.G. nr.117/22-07-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si pentru abrogarea art. IV alin. (2) si art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea si completarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea unor acte normative
-
  118.   O.U.G. nr.118/22-07-2020 
Ordonantă de urgentă privind aprobarea Programului de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE Șl UTILAJE"
-
  119.   O.U.G. nr.119/22-07-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice
-
  120.   O.U.G. nr.120/22-07-2020 
Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  121.   O.U.G. nr.121/22-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar
-
  122.   O.U.G. nr.122/29-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
-
  123.   O.U.G. nr.123/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  124.   O.U.G. nr.124/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
-
  125.   O.U.G. nr.126/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
  126.   O.U.G. nr.127/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A
-
  127.   O.U.G. nr.128/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale
-
  128.   O.U.G. nr.129/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"
-
  129.   O.U.G. nr.130/31-07-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
  130.   O.U.G. nr.131/07-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri
-
  131.   O.U.G. nr.132/07-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-
  132.   O.U.G. nr.133/07-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele măsuri de distribuire a acestora
-
  133.   O.U.G. nr.134/07-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
-
  134.   O.U.G. nr.135/14-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
  135.   O.U.G. nr.136/14-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
-
  136.   O.U.G. nr.137/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație
-
  137.   O.U.G. nr.138/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici si mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE Șl UTILAJE"
-
  138.   O.U.G. nr.139/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române TAROM"- S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
-
  139.   O.U.G. nr.140/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism
-
  140.   O.U.G. nr.141/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
-
  141.   O.U.G. nr.142/19-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
-
  142.   O.U.G. nr.143/24-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020
-
  143.   O.U.G. nr.144/24-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
-
  144.   O.U.G. nr.145/24-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
  145.   O.U.G. nr.146/24-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
-
  146.   O.U.G. nr.147/27-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
  147.   O.U.G. nr.148/27-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică
-
  148.   O.U.G. nr.149/27-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-
  149.   O.U.G. nr.150/27-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-
  150.   O.U.G. nr.151/27-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
-
  151.   O.U.G. nr.152/31-08-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online
-
  152.   O.U.G. nr.153/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative
-
  153.   O.U.G. nr.154/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri
-
  154.   O.U.G. nr.155/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
  155.   O.U.G. nr.156/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
-
  156.   O.U.G. nr.157/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
  157.   O.U.G. nr.158/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile"
-
  158.   O.U.G. nr.159/03-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"
-
  159.   O.U.G. nr.160/10-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art. 25 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996
-
  160.   O.U.G. nr.161/10-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
  161.   O.U.G. nr.162/24-09-2020 
Ordonanta de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglemeritarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
-
  162.   O.U.G. nr.163/24-09-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii
-
  163.   O.U.G. nr.164/01-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  164.   O.U.G. nr.165/01-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou-înființate
-
  165.   O.U.G. nr.166/01-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică
-
  166.   O.U.G. nr.167/01-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
-
  167.   O.U.G. nr.168/01-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
-
  168.   O.U.G. nr.169/08-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2020 pentru organizarea si desfăsurarea unor campanii de informare publică în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
-
  169.   O.U.G. nr.170/14-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind actiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozitiilor legislatiei în materie de concurentă, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
-
  170.   O.U.G. nr.171/14-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011
-
  171.   O.U.G. nr.172/14-10-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
-
  172.   O.U.G. nr.173/14-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind reglementarea conditiilor pentru atribuirea si închirierea unor imobile, proprietate publică si privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  173.   O.U.G. nr.174/14-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
  174.   O.U.G. nr.175/14-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru completarea unor acte normative cu incidentă în protectia animalelor, precum si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
  175.   O.U.G. nr.176/14-10-2020 
ORDONANȚĂ de urgentă pentru modificarea art. 6 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
  176.   O.U.G. nr.177/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor, si România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la Bucuresti la 8 octombrie 2020 si la Bruxelles la 19 octombrie 2020
-
  177.   O.U.G. nr.178/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere
-
  178.   O.U.G. nr.179/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare institutiilor din cadrul sistemului national de apărare, ordine publică si securitate natională, Ministerului Sănătătii si unitătilor subordonate unitătilor sanitare si serviciilor de asistentă socială în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
  179.   O.U.G. nr.180/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătătii publice în situatii de risc epidemiologic si biologic, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
-
  180.   O.U.G. nr.181/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene
-
  181.   O.U.G. nr.182/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinti în vederea supravegherii copiilor, în situatia limitării sau suspendării activitătilor didactice care presupun prezenta efectivă a copiilor în unitătile de învătământ si în unitătile de educatie timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si a art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocupării fortei de muncă
-
  182.   O.U.G. nr.183/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind desfăsurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institutii din sistemul justitiei, precum si din cadrul Curtii de Conturi
-
  183.   O.U.G. nr.184/22-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetică
-
  184.   O.U.G. nr.185/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităti de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populatiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti
-
  185.   O.U.G. nr.186/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 si pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
  186.   O.U.G. nr.187/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăsurării în conditiile de preventie a activitătilor didactice aferente anului scolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-CoV-2
-
  187.   O.U.G. nr.188/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea functiei de conducător al compartimentului financiar-contabil din administratia publică centrală
-
  188.   O.U.G. nr.189/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei — Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
-
  189.   O.U.G. nr.190/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de asigurare a conditiilor de constituire si de depunere a jurământului de către autoritătile administratiei publice locale
-
  190.   O.U.G. nr.191/28-10-2020 
Ordonantă de urgentă pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice înregistrate în registrul comertului
-
  191.   O.U.G. nr.192/05-11-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitătii de telemuncă
-
  192.   O.U.G. nr.193/05-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii
-
  193.   O.U.G. nr.194/05-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
-
  194.   O.U.G. nr.195/12-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri în domeniul registrului comerțului
-
  195.   O.U.G. nr.196/18-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  196.   O.U.G. nr.197/18-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
  197.   O.U.G. nr.198/18-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
  198.   O.U.G. nr.199/18-11-2020 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
  199.   O.U.G. nr.200/18-11-2020 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele măsuri referitoare la obligatiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare si împrumuturilor contractate de statul român de la institutii de credit si subîmprumutate operatorilor economici
-


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 00:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.