HOTĂRÂRI
emise în anul 2020 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1099 | 1100..1119   

  1.   H.G. nr.1/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna Andreaș Eva-Georgeta
-
  2.   H.G. nr.2/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Oneț Liliana
-
  3.   H.G. nr.3/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna Oneț Liliana
-
  4.   H.G. nr.3/22-10-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
-
  5.   H.G. nr.4/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mureș de către doamna Togănel Cristina- Mara
-
  6.   H.G. nr.5/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Șerban Cantacuzino" al Județului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.6/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică
-
  8.   H.G. nr.7/06-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Huși", județul Vaslui
-
  9.   H.G. nr.8/06-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
-
  10.   H.G. nr.9/06-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe
-
  11.   H.G. nr.10/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul lacob George
-
  12.   H.G. nr.11/06-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Stoica Marian
-
  13.   H.G. nr.12/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Brăila de către doamna Sterea Rada
-
  14.   H.G. nr.13/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Călărasi de către domnul Bestea Mihăita-Constantin
-
  15.   H.G. nr.14/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin
-
  16.   H.G. nr.15/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel
-
  17.   H.G. nr.16/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al judetului Dâmbovita
-
  18.   H.G. nr.17/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Voicu Vincentiu
-
  19.   H.G. nr.18/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Cosma Alexandru
-
  20.   H.G. nr.19/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către doamna Stoica Cristina
-
  21.   H.G. nr.20/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Cîrstea Corneliu
-
  22.   H.G. nr.21/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății
-
  23.   H.G. nr.22/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
-
  24.   H.G. nr.23/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu"
-
  25.   H.G. nr.24/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
A
  26.   H.G. nr.25/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 21 august 2019 și la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007
-
  27.   H.G. nr.26/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 27 iunie 2019 și la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului "Reforma educației timpurii în România"
-
  28.   H.G. nr.27/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
-
  29.   H.G. nr.28/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pozitiei nr. 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
-
  30.   H.G. nr.29/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  31.   H.G. nr.30/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  32.   H.G. nr.31/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administratiei Prezidentiale
-
  33.   H.G. nr.32/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetateniei române domnului Manumua Tevita
-
  34.   H.G. nr.33/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2019
-
  35.   H.G. nr.34/16-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Mediaș, str. Gheorghe Lazăr fn"
-
  36.   H.G. nr.35/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
-
  37.   H.G. nr.36/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Biertan, județul Sibiu
-
  38.   H.G. nr.37/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scăești, județul Dolj
-
  39.   H.G. nr.38/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, județul Dâmbovița
-
  40.   H.G. nr.39/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, județul Vaslui
-
  41.   H.G. nr.40/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeș, județul Mureș
-
  42.   H.G. nr.41/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Breaza, județul Mureș
-
  43.   H.G. nr.42/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Târgușor, județul Constanța
-
  44.   H.G. nr.43/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor
-
  45.   H.G. nr.44/16-01-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
A
  46.   H.G. nr.45/20-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Construire centru de instruire sintetică P + 3. Clădire simulatoare de zbor si spatii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG"
-
  47.   H.G. nr.46/20-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere si transport ale personalului militar si civil participant la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român
-
  48.   H.G. nr.47/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2018 privind rechemarea si numirea unui consul general
-
  49.   H.G. nr.48/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, in condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către doamna Albu Florența-Maria
-
  50.   H.G. nr.49/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de câtre domnul Dumitru Florin
-
  51.   H.G. nr.50/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș- Severin de către domnul Gâfu Cristian
-
  52.   H.G. nr.51/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Rof loana-Diane
-
  53.   H.G. nr.52/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de câtre domnul Paul Sergiu-Adrian
-
  54.   H.G. nr.53/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Dragu Emil-Dragoș
-
  55.   H.G. nr.54/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bihor de câtre domnul Carțiș Horia-Laurențiu
-
  56.   H.G. nr.55/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Năsăud de către domnul Curteanu Eugen-Dicones
-
  57.   H.G. nr.56/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către doamna Sărăor Elena-Adriana
-
  58.   H.G. nr.57/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Paulescu loan-Anton
-
  59.   H.G. nr.58/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Dumitru Nicolae
-
  60.   H.G. nr.59/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către doamna Munteanu Irina
-
  61.   H.G. nr.60/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Covasna de către domnul Boricean Cosmin
-
  62.   H.G. nr.61/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Dobrin Daniela
-
  63.   H.G. nr.62/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de câtre doamna David Viorica
-
  64.   H.G. nr.63/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Gorj de către domnul Drăgușin Virgil
-
  65.   H.G. nr.64/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de câtre domnul Bretean Dorel-Ovidiu
-
  66.   H.G. nr.65/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Enache Anghel
-
  67.   H.G. nr.66/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Hristescu Nicolae
-
  68.   H.G. nr.67/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de câtre domnul Brezoi Constantin-George
-
  69.   H.G. nr.68/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de câtre domnul Prorociuc Daniel
-
  70.   H.G. nr.69/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Suceava de câtre doamna Morar Laura
-
  71.   H.G. nr.70/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de subprefect al județului Timiș
-
  72.   H.G. nr.71/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către doamna Popa Elena
-
  73.   H.G. nr.72/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vaslui de către domnul Ciomaga Dumitru
-
  74.   H.G. nr.73/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vrancea de către doamna Serafimciuc Claudia-Lavinia
-
  75.   H.G. nr.74/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al municipiului București de către domnul Cioltan loan-Marian
-
  76.   H.G. nr.75/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea si transmiterea acestora din proprietatea publică a statului si din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în proprietatea publică a municipiului Oradea, judetul Bihor, în vederea realizării unor investitii de interes local, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
-
  77.   H.G. nr.76/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
-
  78.   H.G. nr.77/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernulul nr. 755/2004 privind aprobarea unitătilor de măsură legale
-
  79.   H.G. nr.78/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Clădiri administrative și bază sportivă în cazarma 914 București"
-
  80.   H.G. nr.79/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României, pentru anul 2018, necesare funcționării Secretariatului Organismului de coordonare al Acordului multilateral al autorităților competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte
-
  81.   H.G. nr.80/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii "Platformă multimodală Galati - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsă pentru reteaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi"
-
  82.   H.G. nr.81/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
-
  83.   H.G. nr.82/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 si 2022, pentru finantările rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
-
  84.   H.G. nr.83/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind stabilirea destinatiei patrimoniului fostului Institut al Revolutiei Române din Decembrie 1989
-
  85.   H.G. nr.84/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea numarului de autoturisme necesare desfăsurării activitătilor specifice de către Societatea Natională Nuclearelectrica - S.A
-
  86.   H.G. nr.85/28-01-2020 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice de către Societatea OIL TERMINAL - S.A
-
  87.   H.G. nr.86/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  88.   H.G. nr.87/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, și administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
-
  89.   H.G. nr.88/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părți din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timișoara, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  90.   H.G. nr.89/13-02-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României
-
  91.   H.G. nr.90/28-01-2020 
HOTĂRÂRE privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
A
  92.   H.G. nr.91/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, județul Caraș-Severin
-
  93.   H.G. nr.92/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către domnul Soare Emanuel
-
  94.   H.G. nr.93/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către domnul Ciungu Cristian-Andrei
-
  95.   H.G. nr.94/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către doamna Preda Elena
-
  96.   H.G. nr.95/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către domnul Budai Bela
-
  97.   H.G. nr.96/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către doamna Bozdoacă Aura
-
  98.   H.G. nr.97/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către domnul Bota Cosmin-Gheorghe
-
  99.   H.G. nr.98/04-02-2020 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către doamna Caloianu Carmen
-


Miercuri, 14 aprilie 2021, 22:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.