INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 1992

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Protocoale | Declarații

Senat
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Hotărâri

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii | Regulamente

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Norme | Declarații | Minute

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Privatizare
Ordine
Centrul Național al Cinematografiei
Dispoziții
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Ordine
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Comerțului și Turismului
Ordine
Ministerul Comunicațiilor
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine | Norme
Ministerul de Interne
Ordine
Ministerul Economiei și Finanțelor
Ordine | Criterii | Instrucțiuni | Norme | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Finanțelor
Completări | Criterii | Instrucțiuni | Norme | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Comerțului
Criterii | Metodologii
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
Ordine | Criterii
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine | Completări | Instrucțiuni | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Sănătății
Ordine | Norme Metodologice

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Proces-Verbale

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Alti emitenti
Acorduri | Amendamente | Convenții | Tratate | Protocoale | Memorandumuri | Calculatoare | Declarații | Proces-Verbale | Statute | Acte | Aranjamente | Înțelegeri | Minute


Luni, 19 aprilie 2021, 01:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.