INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 1994

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Metodologii

Senat
Hotărâri | Decizii | Declarații

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații

Curtea Constituțională
Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională pentru Privatizare
Norme Metodologice
Camera de Comerț Iași
Regulamente
Camera de Comerț și Industrie a României
Norme
Centrul Național al Cinematografiei
Dispoziții
Comisia Națională de Statistică
Norme | Precizări
Fondul Proprietății de Stat
Norme Metodologice
Fondurile Proprietății Private
Norme Metodologice
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Ordine
Ministerul Cercetarii și Tehnologiei
Instrucțiuni | Norme | Precizări
Ministerul Comerțului
Ordine | Norme
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine
Ministerul Finanțelor
Decizii | Ordine | Convenții | Instrucțiuni | Norme | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Industriilor
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine | Norme | Norme Metodologice
Ministerul Sănătății
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Transporturilor
Ordine | Instrucțiuni | Norme Metodologice
Ministerul Turismului
Ordine

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Convenții | Instrucțiuni | Norme | Regulamente

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Regulamente

Alti emitenti
Acorduri | Amendamente | Convenții | Rezoluții | Tratate | Modificări | Regulamente | Protocoale | Memorandumuri | Calculatoare | Statute | Acte | Aranjamente | Înțelegeri


Duminică, 18 aprilie 2021, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.