INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 1997

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Apeluri

Senat
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Hotărâri

Curtea Constituțională
Decizii
Plenul Curții Constituționale
Hotărâri

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Protocoale

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordonanțe | Decizii | Ordine
Comisia Națională de Statistică
Ordine | Norme
Departamentul pentru Administrație Publică Locală
Ordine | Metodologii | Norme Metodologice
Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale
Ordine
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate | Statute
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Cercetarii și Tehnologiei
Ordine
Ministerul Comunicațiilor
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine | Metodologii | Norme Metodologice
Ministerul Educației Naționale
Ordine
Ministerul Finanțelor
Decizii | Ordine | Completări | Instrucțiuni | Norme | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Comerțului
Ordine | Completări | Instrucțiuni
Ministerul Invățământului
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine | Norme | Norme Metodologice
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
Ordine | Completări | Norme Metodologice
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine | Instrucțiuni | Norme Metodologice
Ministerul Sănătății
Ordine | Norme
Ministerul Transporturilor
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Turismului
Ordine
Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Handicapați
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine

Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
Statute

Avocatul Poporului
Ordine | Regulamente

Banca de Export-Import a României
Completări

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Precizări | Regulamente | Norme Metodologice

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine | Instrucțiuni | Regulamente

Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și România
Decizii

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri | Norme

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Uniunea Avocaților din România
Statute

Alti emitenti
Decizii | Acorduri | Amendamente | Convenții | Tratate | Protocoale | Memorandumuri | Calculatoare | Proces-Verbale | Statute | Acte | Avize


Luni, 19 aprilie 2021, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.