INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 1998

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Protocoale | Apeluri | Mesaje

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Apeluri

Curtea Constituțională
Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Norme
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Decizii | Ordine
Comisia Națională de Statistică
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Departamentul pentru Administrație Publică Locală
Ordine
Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale
Ordine
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Cercetarii și Tehnologiei
Ordine
Ministerul Comunicațiilor
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine
Ministerul Educației Naționale
Ordine | Metodologii | Precizări | Protocoale
Ministerul Finanțelor
Ordine | Convenții | Criterii | Norme | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Comerțului
Ordine | Norme | Norme Metodologice
Ministerul Justiției
Ordine | Norme | Regulamente
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
Ordine | Criterii | Norme
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Privatizării
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine | Norme
Ministerul Transporturilor
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Turismului
Ordine
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Norme
Oficiul Național al Cinematografiei
Ordine
Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Ordine

Banca de Export-Import a României
Ordine | Norme

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Convenții | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Municipal București
Hotărâri | Proces-Verbale

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Curtea Supremă de Justiție
Decizii | Norme

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
Norme

Alti emitenti
Amendamente | Convenții | Rezoluții | Tratate | Protocoale | Memorandumuri | Proces-Verbale | Statute | Addendum | Carta | Înțelegeri | Rapoarte


Luni, 19 aprilie 2021, 00:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.