INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 1999

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Declarații

Senat
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Decizii
Plenul Curții Constituționale
Hotărâri

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică
Ordine
Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii
Autoritatea Națională pentru Turism
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Ordine
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Decizii | Ordine
Comisia Națională de Statistică
Ordine | Norme
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Departamentul pentru Administrație Publică Locală
Ordine
Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale
Ordine
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Fondul Proprietății de Stat
Ordine
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Ordine
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine | Protocoale
Ministerul Educației Naționale
Ordine | Protocoale | Norme Metodologice
Ministerul Finanțelor
Ordine | Completări | Instrucțiuni | Norme | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Comerțului
Ordine | Instrucțiuni | Norme Metodologice
Ministerul Justiției
Ordine | Norme | Norme Metodologice
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
Ordine | Completări | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine | Precizări | Protocoale
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine | Instrucțiuni | Precizări | Norme Metodologice
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Norme
Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Ordine

Academia Română
Contracte

Agenția Română de Dezvoltare
Ordine

Avocatul Poporului
Regulamente

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
Statute

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Hotărâri | Ordine | Norme | Statute

Colegiul Medicilor din România
Ordine

Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale
Liste

Consiliul Concurenței
Decizii

Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și România
Decizii

Consiliul Europei
Convenții

Consiliul General al Municipiului București
Hotărâri

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Curtea Supremă de Justiție
Decizii | Norme | Regulamente

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție
Norme

Uniunea Națională a Notarilor Publici
Hotărâri | Statute

Alti emitenti
Decizii | Amendamente | Convenții | Rezoluții | Tratate | Contracte | Protocoale | Memorandumuri | Liste | Programe | Acte | Addendum | Aranjamente | Înțelegeri | Note |


Luni, 19 aprilie 2021, 01:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.