INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2000

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Tratate | Declarații

Senat
Hotărâri | Decizii | Moțiuni

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii
Plenul Curții Constituționale
Hotărâri

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională de Dezvoltare Regională
Ordine
Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică
Ordine
Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Regulamente
Autoritatea Națională pentru Turism
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine | Liste
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Decizii | Ordine | Norme Metodologice
Comisia Națională de Statistică
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine | Note
Ministerul Agriculturii și Alimentației
Ordine | Protocoale
Ministerul Apărării Naționale
Protocoale
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine | Instrucțiuni | Protocoale
Ministerul Educației Naționale
Ordine | Protocoale | Norme Metodologice
Ministerul Finanțelor
Ordine | Instrucțiuni | Liste | Acte | Norme Metodologice
Ministerul Funcției Publice
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Comerțului
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
Ordine | Protocoale
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine | Instrucțiuni
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Norme
Oficiul Național al Cinematografiei
Ordine
Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Ordine | Instrucțiuni
Oficiul pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Ordine

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente | Acte | Norme Metodologice

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Hotărâri | Ordine | Instrucțiuni

Colegiul Medicilor din România
Ordine

Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale
Liste

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul Legislativ
Avize

Consiliul Local al Municipiului Focșani
Hotărâri

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Curtea Supremă de Justiție
Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Organizația Internațională a Muncii
Convenții

Alti emitenti
Decizii | Amendamente | Convenții | Rezoluții | Tratate | Contracte | Inițiative Legislative | Protocoale | Memorandumuri | Liste | Acte | Addendum | Aranjamente | Înțelegeri |


Duminică, 18 aprilie 2021, 23:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.