INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2001

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Convenții | Protocoale

Senat
Hotărâri | Decizii | Declarații

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații

Curtea Constituțională
Decizii
Plenul Curții Constituționale
Hotărâri

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Declarații

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Ministerul Administrației Publice
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine
Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Decizii | Ordine | Liste | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Resurselor
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine | Instrucțiuni | Norme Metodologice
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Ministerul Sănătății și Familiei
Ordine
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Turismului
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
Statute

Avocatul Poporului
Ordine

Banca de Export-Import a României
Norme Metodologice

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente | Norme Metodologice

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Ordine

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Ordine | Norme

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul Europei
Convenții

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Curtea Supremă de Justiție
Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Uniunea Avocaților din România
Statute

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Statute

Alti emitenti
Decizii | Amendamente | Convenții | Rezoluții | Tratate | Protocoale | Memorandumuri | Anexe | Liste | Programe | Înțelegeri |


Luni, 19 aprilie 2021, 00:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.