INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2002

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Declarații | Mesaje

Senat
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii

Curtea Constituțională
Decizii
Plenul Curții Constituționale
Hotărâri

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
Ordine
Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației Publice
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Decizii | Ordine | Instrucțiuni | Precizări | Liste | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Resurselor
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Ordine | Instrucțiuni | Precizări | Norme Metodologice
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Ordine | Norme Metodologice
Ministerul pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Ministerul Sănătății și Familiei
Ordine
Ministerul Turismului
Ordine
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Instrucțiuni
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii
Secretariatul de Stat pentru Handicapați
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Ordine

Avocatul Poporului
Ordine

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente | Norme Metodologice

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
Ordine

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Colegiul Medicilor din România
Ordine

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Ordine | Liste

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și România
Decizii

Consiliul Local al Municipiului Focșani
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Curtea Supremă de Justiție
Decizii

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Organizații patronale și Asociații ale producătorilor de alcool
Protocoale

Primăria Municipiului Târgu-Mureș
Liste

Uniunea Avocaților din România
Hotărâri

Alti emitenti
Decizii | Acorduri | Convenții | Tratate | Contracte | Regulamente | Protocoale | Memorandumuri | Liste | Programe


Luni, 19 aprilie 2021, 00:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.