INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2003

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Protocoale | Declarații

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Prim-Ministru
Declarații

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Natională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
Ordine
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională de Control al Exporturilor
Ordine
Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Instrucțiuni
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția Națională pentru Sport
Ordine
Agenția Română pentru Conservarea Energiei
Decizii
Autoritatea Națională a Vămilor
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
Ordine
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine | Instrucțiuni
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
Ordine
Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Centrul Național al Cinematografiei
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Decizii | Ordine
Comisia Națională de Prognoză
Ordine
Comisia Națională de Promovare a Ocupării Forței de Muncă
Regulamente
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Instrucțiuni
Direcția Generală a Vămilor
Decizii
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației Publice
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Ordine
Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul de Interne
Ordine
Ministerul Dezvoltării și Prognozei
Ordine
Ministerul Economiei și Comerțului
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Decizii | Ordine | Liste | Norme Metodologice
Ministerul Industriei și Resurselor
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Ordine
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Ordine
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Ordine | Liste
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Ordine
Ministerul pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Sănătății și Familiei
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Tineretului și Sportului
Ordine
Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Ordine
Ministerul Turismului
Ordine
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Handicapați
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine | Instrucțiuni
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Avocatul Poporului
Ordine

Banca de Export-Import a României
Ordine

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Decizii | Ordine

Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale
Decizii

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine | Liste

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul Local al Municipiului Focșani
Liste

Consiliul Local al Municipiului Zalău
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

CREDITCOOP Casa Centrală
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Curtea Supremă de Justiție
Decizii

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Organizații patronale și Asociații ale producătorilor de alcool
Protocoale

Primăria Municipiului Târgu-Mureș
Liste

Alti emitenti
Decizii | Convenții | Protocoale | Declarații | Liste |


Luni, 19 aprilie 2021, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.