INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2005

Președintele României
Decrete | Hotărâri

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Protocoale | Declarații
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii | Apeluri
Biroul Permanent al Senatului
Hotărâri

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională Antidrog
Decizii
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Control al Exporturilor
Ordine
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Ordine
Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Ordine
Agenția Națională pentru Sport
Ordine
Agenția Română pentru Conservarea Energiei
Decizii
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
Ordine
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine
Comisia Națională de Prognoză
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Consiliile pentru Dezvoltare Regională
Regulamente
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Hotărâri | Regulamente
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Regulamente | Comunicate
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ordine
Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul Economiei și Comerțului
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine | Convenții | Criterii
Ministerul Integrării Europene
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Ordine
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Ordine | Liste
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Ordine | Criterii
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii | Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
Statute

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Convenții | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Municipal București
Hotărâri | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Decizii | Ordine

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Comisia de avizare a distribuției și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale
Liste

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și România
Decizii

Consiliul Județean Suceava
Liste

Consiliul Local al Municipiului Brașov
Liste

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România
Ordine

Primăria Municipiului Buzău
Liste

Primăria Municipiului Galați
Liste

Primăria Municipiului Târgu-Mureș
Liste

Societatea Română de Cruce Roșie
Statute

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Alti emitenti
Acorduri | Tratate | Contracte | Protocoale | Memorandumuri | Declarații | Aranjamente


Luni, 19 aprilie 2021, 01:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.