INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2006

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Declarații
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Antidrog
Decizii
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine
Agenția Națională de Control al Exporturilor
Ordine
Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția Națională pentru Romi
Ordine
Agenția Națională pentru Sport
Ordine
Agenția pentru Strategii Guvernamentale
Ordine
Autoritatea Hipică Națională
Criterii
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
Ordine
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Camera de Comerț și Industrie a României
Decizii
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Decizii | Ordine
Comisia Națională de Prognoză
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Regulamente | Comunicate
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ordine
Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul Economiei și Comerțului
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine | Modificări
Ministerul Integrării Europene
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Ordine
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Ordine
Ministerul Sănătății
Ordine
Ministerul Sănătății Publice
Ordine
Ministerul Sănătății și Familiei
Ordine
Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine

Asociația generală a vânătorilor și pescarilor sportivi
Hotărâri

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Psihologilor din România
Hotărâri

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
Hotărâri

Comitetul Național pentru Situații de Urgență
Hotărâri

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul Local al Municipiului Adjud
Liste

Consiliul Local al Municipiului Brașov
Liste

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
Liste

Consiliul Local al Municipiului Focșani
Liste

Consiliul Local al Municipiului Galați
Liste

Consiliul Local al Municipiului Zalău
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Apel București
Hotărâri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri | Decizii

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Înalta Curte de Casație și Justiție
Hotărâri | Decizii

Oficiul Român pentru Adopții
Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Primăria Municipiului Buzău
Liste

Primăria Municipiului Târgu-Mureș
Liste

Primăria Municipiului Târnăveni
Liste

Registrul Urbaniștilor
Hotărâri

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri | Liste

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Amendamente | Liste


Duminică, 18 aprilie 2021, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.