INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2007

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Convenții | Tratate | Declarații
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii | Declarații | Moțiuni

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Hotărâri
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii | Avize

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri | Protocoale | Memorandumuri

Prim-Ministru
Decizii

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine
Agenția Națională de Control al Exporturilor
Ordine
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Ordine
Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția Națională pentru Romi
Ordine
Agenția Națională pentru Sport
Ordine
Agenția pentru Strategii Guvernamentale
Ordine
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
Ordine
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Tineret
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Ordine
Departamentul pentru Afaceri Europene
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ordine
Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Ordine
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Inspecția Socială
Decizii
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Administrației și Internelor
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
Ordine
Ministerul Economiei și Comerțului
Ordine
Ministerul Economiei și Finanțelor
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Internelor și Reformei Administrative
Ordine
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile
Ordine
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Ordine
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
Ordine
Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Ordine
Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Ordine
Ministerul pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
Ordine
Ministerul Sănătății Publice
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine
Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Ordine
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Instrucțiuni
Secretariatul General al Guvernului
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
Decizii

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Ordine | Rapoarte

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Hotărâri | Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Comunicate | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
Decizii

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Coduri | Regulamente | Liste

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Hotărâri | Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
Hotărâri

Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Ordine

Consiliul Concurenței
Decizii | Ordine

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Local al Municipiului Adjud
Liste

Consiliul Local al Municipiului Brașov
Liste

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Național de Integritate
Hotărâri

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri | Decizii

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizii

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Arhitecților din România
Coduri | Regulamente

Ordinul Geodezilor din România
Ordine | Coduri | Regulamente

Primăria Municipiului Bistrița
Liste

Uniunea Națională a Barourilor din România
Hotărâri

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Decizii | Acorduri | Convenții | Tratate | Protocoale | Liste | Înțelegeri


Luni, 19 aprilie 2021, 00:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.