INDEXUL
actelor normative si individuale emise în 2008

Președintele României
Decrete

Parlament
Legi | Hotărâri | Decizii | Acorduri | Protocoale | Declarații
Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului
Hotărâri

Senat
Hotărâri | Decizii | Moțiuni

Camera Deputaților
Hotărâri | Decizii | Declarații
Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Hotărâri
Secretarul General al Camerei Deputaților
Ordine

Curtea Constituțională
Hotărâri | Decizii

Guvern
Ordonanțe | Ordonanțe de Urgență | Hotărâri | Acorduri

Prim-Ministru
Decizii

Cancelaria Primului-Ministru
Ordine

Organe de specialitate ale administrației publice centrale
Administrația Națională a Penitenciarelor
Decizii | Instrucțiuni
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Ordine
Agenția Națională Anti-Doping
Ordine
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Ordine
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Ordine
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Ordine
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Decizii | Ordine
Agenția Națională pentru Sport
Ordine
Agenția pentru Serviciile Societății Informaționale
Decizii
Agenția pentru Strategii Guvernamentale
Ordine
Autoritatea Hipică Națională
Criterii
Autoritatea Națională a Vămilor
Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Decizii | Ordine
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
Ordine
Autoritatea Națională pentru Comunicații
Decizii
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Ordine
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Ordine
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Decizii
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Ordine
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Ordine
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Ordine
Biroul Român de Metrologie Legală
Ordine
Comisia Centrală de Rechiziții
Hotărâri
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Ordine
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
Ordine
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
Hotărâri
Direcția Națională Anticorupție
Ordine
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
Comunicate
Inspectoratul de Stat în Construcții
Ordine
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
Ordine
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
Ordine
Institutul Național de Statistică
Ordine
Ministerul Afacerilor Externe
Ordine
Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ordine
Ministerul Apărării
Ordine
Ministerul Apărării Naționale
Ordine
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ordine
Ministerul Culturii și Cultelor
Ordine
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
Ordine
Ministerul Economiei și Finanțelor
Ordine
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
Ordine
Ministerul Educației și Cercetării
Ordine
Ministerul Finanțelor Publice
Ordine
Ministerul Internelor și Reformei Administrative
Ordine | Instrucțiuni
Ministerul Justiției
Ordine
Ministerul Mediului
Ordine
Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile
Ordine
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
Ordine | Norme
Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Ordine
Ministerul Public
Ordine
Ministerul Sănătății Publice
Ordine
Ministerul Transporturilor
Ordine
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Ordine
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Ordine
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Decizii | Ordine
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
Ordine
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
Ordine
Serviciul de Informații Externe
Ordine
Serviciul de Protecție și Pază
Ordine
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ordine
Serviciul Român de Informații
Ordine
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
Decizii

Autoritatea Electorală Permanentă
Hotărâri | Liste | Rapoarte

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Decizii

Banca Națională a României
Ordine | Circulare | Norme | Regulamente

Biroul Electoral Central
Hotărâri | Liste | Proces-Verbale

Camera Auditorilor Financiari din România
Hotărâri

Camera Consultanților Fiscali
Hotărâri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Ordine

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
Decizii

Colegiul Farmaciștilor din Romănia
Decizii

Colegiul Medicilor Dentiști
Decizii

Colegiul Medicilor din România
Hotărâri | Decizii

Colegiul Național al Asistenților Sociali
Liste

Comisia de concurs pentru recrutarea înalților funcționari publici
Regulamente

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Decizii | Ordine

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotărâri

Comitete de inițiativă ale cetățenilor
Inițiative Legislative

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
Hotărâri

Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Ordine

Consiliul de Mediere
Hotărâri

Consiliul Local Reșița
Liste

Consiliul Național al Audiovizualului
Decizii

Consiliul Național de Integritate
Hotărâri

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
Ordine

Consiliul Superior al Magistraturii
Hotărâri | Ordine

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Hotărâri

Curtea de Apel București
Decizii

Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Hotărâri

Fondul Român de Dezvoltare Socială
Hotărâri

Înalta Curte de Casație și Justiție
Decizii | Ordine

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
Decizii

Ordinul Arhitecților din România
Liste

Ordinul Geodezilor din România
Ordine

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Ordine

Primăria Municipiului Adjud
Liste

Primăria Municipiului București
Liste

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Hotărâri

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România
Hotărâri

Alti emitenti
Liste


Luni, 19 aprilie 2021, 00:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.